Gezonde begroting: Lisse heeft weer 'vet op de botten' | Lissernieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo lissernieuws.nl
Foto: pr

Gezonde begroting: Lisse heeft weer 'vet op de botten'

  Politiek

FINANCIËN • De gemeente Lisse heeft opnieuw een gezonde begroting gepresenteerd. Dit jaar staan zelfs flinke plussen onderaan de streep. Volgens het college biedt dit gunstige resultaat een belangrijke buffer voor toekomstige ontwikkelingen.

"Een solide financieel beleid is vanaf de start van dit college een van de uitgangspunten geweest", zegt wethouder Financiën Evert Jan Nieuwenhuis. "De afgelopen jaren hebben we daarvoor verschillende, soms ook ingrijpende, maatregelen moeten nemen. Zo herinneren velen zich wellicht de bezuinigingsoperatie 'Meer, minder, anders'. Maar dat was niet het enige. Ook in het sociaal domein spraken we af dat het rijksbudget ons werkbudget moet zijn. Door dit consequent vol te houden hebben we de risico's verminderd en de reserves verstevigd. De financiën staan daardoor inmiddels als een huis."

Precariobelasting
Het College vindt het belangrijk om voor de komende jaren wat vet op de botten te hebben. "We hebben de plussen onder aan de streep hard nodig", benadrukt Nieuwenhuis. "Immers, de inkomsten uit de precariobelasting vallen weg met ingang van 2022. Daarnaast zullen de komende maanden verschillende raadsvoorstellen passeren die mogelijk financiële consequenties hebben."
Voorbeelden van dergelijke toekomstige ontwikkelingen zijn de kosten van de uitvoering van de economische agenda, de stijgende kosten van de jeugdzorg, de nieuwe sporthal bij Ter Specke, uitvoering van de toekomstvisie Lisse@2030 en het toekomstige beleid op het gebied van duurzaamheid. Tot slot heeft het college ook 200.000 euro gereserveerd voor nieuw beleid. Dit bedrag kan na de gemeenteraadsverkiezingen door het volgende college worden besteed.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>