College presenteert mobiliteitsplan aan de raad | Lissernieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo lissernieuws.nl
De gemeente wil de nabijheid van Lisserbroek benutten, zodat de meeste interne verplaatsingen binnen die twee plaatsen lopend of per fiets gebeuren.
De gemeente wil de nabijheid van Lisserbroek benutten, zodat de meeste interne verplaatsingen binnen die twee plaatsen lopend of per fiets gebeuren. (Foto: Arie in 't Veld)

College presenteert mobiliteitsplan aan de raad

  Politiek

VERKEER • Het uit 2006 daterende verkeerscirculatieplan wordt vernieuwd en wordt een mobiliteitsplan.

Door Arie in 't Veld

Lisse staat voor een aantal nieuwe maatschappelijke uitdagingen, opgaven en kansen. Dit heeft invloed op de mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid in de gemeente. Het gaat over alle vervoerwijzen en het maken van keuzes die nodig zijn voor een gemeente met een economisch en duurzaam perspectief. Daarom is er geen nieuw verkeerscirculatieplan gemaakt, maar een mobiliteitsplan. Het college stelt voor de gemeenteraad het mobiliteitsplan vrij te laten geven voor inspraak.

Het betreft een plan met als planhorizon 2030 en daar waar mogelijk en nuttig met een doorkijk daarna. De planhorizon is gelijk aan die van de Toekomstvisie. De feitelijke looptijd van het plan is 10 jaar. Het college van B en W stelt dat het Mobiliteitsplan kaders biedt voor het realiseren van de ambities bij ontwikkelingen en projecten. Het gaat hierbij om de samenhang en synergie met onder andere Duurzaamheid, Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Leefbaarheid en Milieu, Onderwijs, Toerisme en Recreatie en Landschap en de Openbare Ruimte.

Het plan gaat over alle vervoerwijzen en is opgesteld door onder meer een klankbordgroep waarin acht inwoners van Lisse zitting hadden. De verdere betrokkenheid van de samenleving zal zich vooral manifesteren bij de uitwerking van concrete acties vanuit de mobiliteitsagenda. Het is een plan op hoofdlijnen. Daarmee is het een vertrekpunt om specifieke vraagstukken mee te kunnen oplossen. De zeven speerpunten van het plan zijn:

1. Verbeteren van de keuzemogelijkheden, alternatieven voor het autogebruik aantrekkelijker maken en het stimuleren van meer duurzaam mobiliteitsgedrag.

2. Een robuuste wegenstructuur die meer flexibiliteit biedt en bijdraagt aan de lokale en regionale bereikbaarheid, evenals aan het verbeteren van de lokale leefbaarheid en verkeersveiligheid. De visie op de wegenstructuur moet zowel lokaal als regionaal meerwaarde bieden.

3. Het benutten van de nabijheid van Lisserbroek, zodat de meeste interne verplaatsingen (Lisse-Lisserbroek) lopend of per fiets worden afgelegd.

4. Het ontvlechten en ontmengen van verschillende verkeersstromen (lokaal, regionaal, publiekstrekkers) per auto en per openbaar vervoer.

5. Een goede (regionale) bereikbaarheid van het centrumgebied met parkeer- en stallingsmogelijkheden voor verschillende doelgroepen.

6. Groei van het aantal bezoekers van Keukenhof faciliteren met toekomstvaste duurzame oplossingen.

7. Duurzame mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Dit zijn de 'omgevingsaspecten' die mede bepalend zijn voor de kwaliteit van het dorp en direct samenhangen met de voorgaande zes speerpunten. Meer fietsen en doorgaande en regionaal gerichte gemotoriseerd verkeer buiten het dorp afwikkelen dragen bij aan het verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid voor het bestemmingsverkeer. Deze laatste is tevens van economisch belang voor het centrumgebied.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>