Subsidie Lisse Marketing nog niet vastgelegd | Lissernieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo lissernieuws.nl
Foto: pr

Subsidie Lisse Marketing nog niet vastgelegd

  Politiek

PROMOTIE • Stichting Lisse Marketing is in 2011 opgericht met als doel Lisse te promoten bij inwoners, bezoekers en bedrijven. De stichting krijgt hiervoor een financiële vergoeding van de gemeente Lisse, in ieder geval nog tot eind dit jaar; het convenant waarin dit is vastgelegd loopt tot 2019. In verband met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen heeft de gemeente besloten nieuwe afspraken over subsidie aan de stichting pas daarna te maken.

Door Arie in 't Veld

Dit in verband met een mogelijk andere samenstelling van het gemeentebestuur na de verkiezingen en de mogelijk hieruit voortkomende verschuivingen van nuances en accenten in beleid rond promotie en aantrekkelijkheid van Lisse.

Onder andere in de toekomstvisie Lisse 2030 is geconstateerd dat de overheid (en dus ook de gemeente) minder zelf kan doen, en meer gebruik zal maken van constructieve samenwerkingen met andere overheden en maatschappelijke partners. Waar het de genoemde doelstellingen van promotie en gastheerschap betreft, zal de regionale samenwerking in het kader van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek zich concreet op de regionale 'propositie' richten. Dit nodigt uit tot voortzetting van de samenwerking met Stichting Lisse Marketing, die kan promoten, bezoekers, bewoners en bedrijven op gepaste wijze kan ontvangen en het dorp de plek die het verdient in de regionale marketingpropositie kan geven.

Intentie
Zodoende wordt voorgesteld om de intentie uit te spreken om te komen tot een nieuw convenant met Stichting Lisse Marketing, waarbij de invulling van specifieke onderdelen zoals de prestatieafspraken weliswaar in ambtelijke en bestuurlijke overleggen voorbereid en uitgewerkt kan worden, maar besluitvorming hierover aan het nieuwe gemeentebestuur wordt gelaten.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>