Slotstuk masterplan Greveling naar raad • burgerparticipatiegroep Elka-plan: 'Te weinig tijd om ons voor te bereiden' | Lissernieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo lissernieuws.nl
Tijdens de informatieavond vorig jaar kwamen veel omwonenden en potentiële kopers een kijkje nemen naar de bouwplannen.
Tijdens de informatieavond vorig jaar kwamen veel omwonenden en potentiële kopers een kijkje nemen naar de bouwplannen. (Foto: Arie in 't Veld -archief)
Nieuwbouw

Slotstuk masterplan Greveling naar raad • burgerparticipatiegroep Elka-plan: 'Te weinig tijd om ons voor te bereiden'

  Politiek

NIEUWBOUW • De gemeenteraad neemt binnenkort een beslissing over het voortgaan van de nieuwbouw op het terrein van de Elka aan de Grevelingstraat. Door ontwikkelaar Adriaan van Erk zullen daar 26 appartementen en 14 eengezinswoningen worden gebouwd, met een privéjachthaven.

Door Arie in 't Veld

Wethouder Cees Ruigrok zegt over dit plan dat het 't laatste deel is van het Masterplan Greveling dat jaren geleden al in gang werd gezet. Het plan gaat naar de raad om het vast te stellen. "Ten opzichte van het eerste plan in 2013 kwamen er wel 31 reacties bij ons binnen, onder andere omdat sommigen vonden dat het appartementengebouw van zeven bouwlagen te hoog zou worden. Besloten is om de bovenste verdieping naar achteren te bouwen."

Er is een burgerparticipatiegroep Verweer Elka opgericht door omwonenden. Zij hebben een petitie ingediend. "Om voldoende recht te doen aan de petitie en de inspraakreacties legt het college anders dan gebruikelijk, het ontwerpbestemmingsplan en de reactienota aan de raad voor. Op deze wijze krijgen indieners van een inspraakreactie en petitie de gelegenheid om in de raadscommissie R&I hun inspraakreactie toe te lichten. Al met al kan hier een mooi stukje Lisse worden gerealiseerd."

Ruigrok zegt ook dat er een geur- en windonderzoek heeft plaatsgevonden om uit te vinden of de nieuwe bewoners overlast zouden kunnen ondervinden van de nabij gelegen vleeswarenfabriek van Persoon. "Dat is dus niet aan de orde voor de woonomgeving." In het plan is ook een stukje openbaar recreatiegebied opgenomen om te kunnen vissen of een bootje te water te laten. Als de gemeenteraad het plan heeft goedgekeurd wordt het ter inzage gelegd en kan men eventueel zienswijzen indienen.

Frank Hulsebosch, secretaris van de burgerparticipatiegroep Elka-plan zegt dat men al maanden in contact staat met wethouder Ruigrok en de Elka-projectleider, de leden van de raadscommissie R&I en de juridische afdeling van de gemeente. Dit alles op basis van een petitie van 24 april 2017 en het WOB-verzoek van de groep van 27 mei van dat jaar. "Nog interessanter is het te weten dat er bewoners zijn die al in de periode 2011 tot en met 2013 heel steekhoudende schriftelijke vragen over dit gebied en dit Elka-plan aan de gemeente hebben gesteld, maar hier ondanks vele rappels nooit enig antwoord op hebben gehad." De groep denkt ook dat het er alle schijn van heeft dat de gemeente een vrijbrief heeft gegeven aan Van Erk Ontwikkeling zonder de omwonenden op enige manier bij dit ingrijpende en beeldbepalende project te betrekken.

Hulsebosch zegt overvallen te zijn door de snelheid waarmee het plan nu plots in de raadscommissie en de raad zal worden behandeld. "Het wordt nu afgehandeld vóór de verkiezingen, terwijl ons was toegezegd dat een en ander over de verkiezingen van maart getild zou worden. Dit betekent dat de 31 bezwaarmakers in de Burgerparticipatie-groep ELKA-plan slechts 14 dagen voorbereiding krijgen om het hele plan te bestuderen voor het inspreken op 15 februari in de commissie R&I. Dat is in feite te kort dag."

Wethouder Ruigrok zegt dat de bewoners juist door het gekozen proces een extra keer de gelegenheid krijgen om hun reactie te geven op het plan. "In de reguliere procedure gaat een ontwerpbestemmingsplan niet naar de raad voor behandeling. Gelet op de gekozen procedure is dat nu wel zo. Partijen hebben nu tweemaal (inspraak en zienswijze) de mogelijkheid om in de raadscommissie te spreken in plaats van eenmaal (zienswijze). We zijn extra zorgvuldig bezig. Met meer waarborgen omkleed dan normaal gesproken. Daarnaast heeft het college het ontwerpbestemmingsplan beoordeeld en stelt zich op het standpunt dat het stuk nu voldoende gereed is om verder in procedure te brengen. Het ligt nu bij de raad (het presidium) om het op de agenda te zetten. Het is dus uit de handen van het college. Wij zien geen enkele reden om het nu anders te doen."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>