Voorstel nieuw ontmoetingscentrum naar gemeenteraad | Lissernieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo lissernieuws.nl
Foto: Ruth Eppink - archief

Voorstel nieuw ontmoetingscentrum naar gemeenteraad

  Politiek

BEUKENHOF • Er zijn grote veranderingen op komst die de toekomst van de huidige Beukenhof bij Eikenhorst in belangrijke mate gaan bepalen. Als de gemeenteraad in de vergadering van 22 februari tenminste akkoord gaat met het collegevoorstel.

Door Arie in 't Veld

Wethouder Adri de Roon zegt daarover dat de gemeente het centrum zoals het er nu staat wil afstoten en de grond wil verkopen aan de Stichting Huisvesting 55+ Lisse. "Dus huisvesting voor senioren uit Lisse en Lisserbroek en niet gebonden aan een woonruimteverdeelsysteem. De stichting heeft dan het plan om ter plekke 36 huurwoningen in vier bouwlagen te bouwen in de huurklasse van 700 euro per maand en hoger en dit voornemen past naadloos in het bestemmingsplan. Wat we de raad ook voorstellen is dat bij de verkoop wordt bedongen dat op de begane grond een ontmoetingsruimte wordt gerealiseerd." Bij eerdere discussies een heet hangijzer, met onder andere tot gevolg dat enige tijd geleden betrokkenen massaal naar een vergadering kwamen om uiting te geven aan hun afkeuring van het plan. Aanvankelijk zou de vloeroppervlak van die ruimte ongeveer 150 tot 200 vierkante meter worden, maar stichting De Paraplu vond dit als voornaamste huurder beslist onder de maat. De raadscommissie riep het college op om met De Paraplu in overleg te gaan. "Dat hebben we gedaan. We kwamen uit op een bruto oppervlakte van 340 vierkante meter, zijnde 295 vierkante meter netto. Royaal meer dan in het eerste plan. Stichting De Paraplu acht dit plan onaanvaardbaar. De stichting is niet in staat om de kostprijsdekkende huur van de ontmoetingsruimte op te brengen en heeft aangegeven niet verantwoordelijk te willen zijn voor het beheer en de exploitatie van de ontmoetingsruimte. Door een huurovereenkomst van minimaal 10 jaar af te sluiten met Stichting Huisvesting 55+ Lisse wordt de continuïteit van het faciliteren van de gewenste maatschappelijke activiteiten geborgd. Een huurperiode van 10 jaar is een gebruikelijke periode. Uit nader overleg met de Stichting Huisvesting 55+ Lisse zou nog kunnen blijken dat een huurperiode van 15 jaar financieel gunstiger uitpakt."

Door Stol architecten zijn een paar mogelijkheden voor de ontmoetingsruimte getekend, waarin zoveel mogelijk rekening is gehouden met de wensen van de Paraplu. "Een zaal met ruimte voor vier biljarts kan niet meer, twee kan nog wel. Ook is door de hoogte van de ruimte de akoestiek beperkt en heeft dit zijn beperkingen voor kooruitvoeringen en toneeluitvoeringen. De zaal hoger maken is geen optie, want dat heeft invloed op de verdere hoogte van het gebouw en valt dan buiten het bestemmingsplan." De wethouder zegt dat voor biljart, zang en toneeluitvoeringen men heel goed terecht kan in onder andere 't Poelhuys en Floralis. "De kwalificatie 'onaanvaardbaar' van De Paraplu vind ik teleurstellend gezien het gevolgde proces van geven en nemen. Wij denken ons tot het uiterste te hebben ingespannen voor een goed plan."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>