Sporthal weer naar raad | Lissernieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo lissernieuws.nl
Foto: Arie in 't Veld
Nieuwbouw

Sporthal weer naar raad

  Politiek

TER SPECKE • In de komende raadsvergadering van 22 februari (aanvang 19.00 uur) zal de gemeenteraad opnieuw de bouw van een nieuwe sporthal op Ter Specke behandelen, nadat wethouder Cees Ruigrok in november met het toenmalige plan werd teruggestuurd.

Door Arie in 't Veld

Vervanging van de hal is noodzakelijk, omdat deze niet meer voldoet aan de huidige gebruiksnormen (de kleedkamers en sanitaire voorzieningen zijn in slechte staat). De hal heeft hoge energiekosten vanwege slechte isolatie. Verder ontstaat er inmiddels een verhoogd risico op onveilige situaties (bouwkundige gebreken en gebrekkige hygiënische omstandigheden in de kleedkamers). Inmiddels is de bouwkundige situatie van de hal verder verslechterd doordat het planmatig onderhoud enige jaren is uitgesteld in het licht van de (nieuw)bouwplannen. Recent onderzoek toont aan dat de bezetting weliswaar relatief laag is, maar dat Lisse een tweede trainingshal nodig heeft om in de behoefte van binnensportaccommodaties te voorzien. Voor nu en op de langere termijn. De huidige hal wordt structureel gebruikt door meerdere sportverenigingen. "Het nieuwe plan omvat de bouw van een nieuwe sporthal van 44 bij 24 meter die sober en compact is. We willen de hal geschikt maken voor bewegingsonderwijs en multifunctioneel gebruik. Mede daarom zal er de mogelijkheid zijn om gebruik te maken van een scheidingswand, zodat er diverse dingen tegelijk kunnen gebeuren," aldus wethouder Cees Ruigrok. Hij merkt op dat de raad bij het proces om tot een nieuw voorstel te komen meerdere malen betrokken is geweest, hetgeen ook geldt voor FC Lisse en de Sophia Stichting. "Door de hal multifunctioneel te maken kunnen we wellicht meer inkomsten genereren. Overigens gaan we de raad ook vragen het geld (taakstellend 875.000 euro) beschikbaar te stellen dat geruime tijd al opzij werd gelegd voor de herinrichting en opknappen van het parkeerterrein."

Locatie
Op welke plek de nieuwe hal precies moet komen is nog niet duidelijk, maar in ieder geval niet op de plaats van de huidige. Er kan dan immers lange tijd niet gesport worden als de oude hal gesloopt is. Er komen ook nieuwe buitenkleedkamers, waarvan de kosten zijn geschat op 1.300.000 euro. Ruigrok legt ook de nadruk op het bouwen van een nieuwe hal zonder de (kantine)accommodatie van FC Lisse. Voor de sloop en de nieuwbouw is een bedrag van 2.600.000 euro nodig. Volgens Ruigrok dan ook nog 250.000 euro om de trainingshal geschikt te maken voor bewegingsonderwijs; 250.000 euro om de hal geschikt te maken voor multifunctioneel gebruik en 175.000 euro voor duurzaamheidsmaatregelen, indien de trainingshal multifunctioneel wordt gemaakt. "Verder is een bedrag van 650.000 euro nodig voor het aanhelen van de verenigingsaccommodatie van FC Lisse als gevolg van de sloop van de sporthal en het volgens afspraak betalen van de boekwaarde van het FC Lisse-complex wordt voor 273.000 euro weggestreept tegen de schuld die de club bij de gemeente heeft.

Met dit plan zijn overigens wel dreigende verhogingen van diverse belastingen, waaronder de ozb, van de baan.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>