Bouw sporthal met hakken over de sloot | Lissernieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo lissernieuws.nl
Foto: Arie in 't Veld
Nieuwbouw

Bouw sporthal met hakken over de sloot

  Politiek

NIEUWBOUW • De kans is groot dat binnen redelijke tijd de nieuwe sporthal op Ter Specke een feit is. De raad heeft hierover donderdagavond vergaderd en nam na een motie en de nodige amendementen het plan aan. Met de hakken over de sloot.

Door Arie in 't Veld

Kees van der Zwet van het CDA vroeg zich af wat uiteindelijk het eindplaatje zal zijn. "De raad was aanvankelijk van mening dat de FC zijn eigen broek moest ophouden en dan nu slopen en een transferium als verbinding bouwen. De vraag is wat de FC doet. Er had een meer uitgewerkt voorstel moeten liggen en ook de FC ontbeert duidelijkheid." Via een motie kreeg het college de opdracht om het raadsvoorstel verder uit te werken in een integraal plan met financiële duidelijkheid over het door eenieder te investeren bedrag en dat voor te leggen aan de raad.

Roeland den Breejen van de SGP/CU vond het een goede zaak dat de FC voor een eigen gebouw moet zorgen. "Ons kader is nog altijd dat er 1,5 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld. Maar nu blijkt dat alles bij elkaar 2,9 miljoen euro kost. En dat doet pijn. Het wordt dus afwegen, want we willen dat het de gemeenschap niet nog meer geld dan die 2,9 miljoen gaat kosten. En als we investeren in bewegingsonderwijs in deze sporthal gaan we niet ook nog eens investeren in een gymzaal aan de Heereweg. De lening van 273 telt mee en wordt kwijtgescholden. Wij vinden dat die afgelost moet worden."

Wim Slootbeek van de VVD vond dat goed aan de meegegeven kaders is voldaan. "Sober en compact en de consequenties voor onder andere het bewegingsonderwijs. De Sophia Stichting kan tot 2022 gebruikmaken van de zaal en pas dan zouden we met ze in overleg gaan, maar er wordt nu al voorgesorteerd op het verlaten van die zaal." Slootbeek betwijfelde of het multifunctioneel maken van de hal wel zoden aan de dijk zal zetten. De raad was het er uiteindelijk over eens dat er 2,6 miljoen euro moet worden besteed aan het slopen van de huidige hal en de bouw van een nieuwe. Ook wat betreft de 250 duizend euro voor het geschikt maken van de hal voor bewegingsonderwijs (gymnastiek). Intact bleef ook het voorstel om voor 175.000 euro aan duurzaamheidsmaatregelen te treffen, evenals de 675.000 euro voor het aanhechten van de nieuwe hal en de accommodatie van de FC, alhoewel de raad ook vindt dat als ook de FC nieuw gaat bouwen, dit bedrag omlaag kan naar 150.000 euro.

Wat betreft de toekomstige exploitatielasten is men er nog niet uit. Van der Zwet zei dat het probleem kennelijk wordt doorgeschoven naar de nieuwe collegeperiode. Voor de aanpassing van de buitenkleedkamers wordt een ton uitgetrokken en 1,3 miljoen voor nieuwbouw van de buitenkleedkamers. Ook is er een taakstellend krediet van 875.000 euro voor de herinrichting van het buitenterrein.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>