Korting op uitkering van Gemeentefonds blijkt gevoelige slag voor Lisse | Lissernieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo lissernieuws.nl
Het financiële plaatje van Lisse ziet er toch minder rooskleurig uit dan gedacht, mede door een korting  op de uitkering uit het Gemeentefonds.
Het financiële plaatje van Lisse ziet er toch minder rooskleurig uit dan gedacht, mede door een korting op de uitkering uit het Gemeentefonds. (Foto: pixabay)

Korting op uitkering van Gemeentefonds blijkt gevoelige slag voor Lisse

  Politiek

FINANCIEEL • Aan de vooravond van de behandeling van de Kadernota 2019 die flink wat ambities bevat, is Lisse geconfronteerd met een korting op de uitkering van het Gemeentefonds die gevoelig aankomt. Volgend jaar zal dit tekort oplopen tot 834.000 euro, daarna 81.000 euro en ruim vier ton in de twee volgende jaren.

Door Arie in 't Veld

Aanvankelijk zag het er al wat minder rooskleurig uit doordat de kosten van de jeugdhulp en die van de Wmo-hulp in de huishouding tegenvielen. Dit, omdat de Rijksoverheid 26 criteria heeft opgesteld waaraan moet worden voldaan om voor een Rijksuitkering in aanmerking te komen. Dat is in Lisse niet het geval. Wel minder punten volgens de criteria dus, maar dan ook minder geld. Last but not least is er het afschaffen van de precariobelasting, hetgeen Lisse per 1 januari 2022 flink wat geld gaat kosten.

Wethouder Kees van der Zwet wil het geld dat de gemeentekas daardoor tekort komt via een ingroeimodel op de ozb terug zien te halen, met als nadeel dat dit dan wel alleen de eigenaren van huizen en bedrijven betreft. Want sinds 2009 wordt er geen ozb meer van huurders geïnd. Voor de fractie van de VVD alle reden om donderdagavond in de raadsvergadering over de kadernota een motie in te dienen teneinde te voorkomen dat alleen de eigenaren van onroerend goed voor het oplossen van het dreigende kastekort opdraaien. "Een oneerlijke verdeling," aldus Wim Slootbeek van de VVD die tevens vaststelde dat het college openstaat voor suggesties om dit anders op te lossen. Ook de fractie van Nieuw Lisse vind dat, maar gaat de motie niet steunen.

Wethouder Kees van der Zwet zei dat het college op dit moment geen andere oplossing ziet dan het beoogde voorstel. "Maar zijn er mogelijkheden en suggesties die realiseerbaar zijn, gaan we daarop in." Voor de VVD was dat prima, want je moet de boel niet nu dicht timmeren en nu die positieve insteek er is, kan de motie achterwege blijven. Die werd dus ingetrokken.

Tijdens de beschouwingen over de kadernota stelde Frank Melotte van het CDA vast dat de meicirculaire de begroting onder druk heeft gezet. Hij vraagt in de programmabegroting een meerjarenperspectief te geven waarop op dit punt wordt ingegaan. Alsook op het wegvallen van de precario en de inkomsten van Keukenhof, waarover in de openbaarheid overigens niet eerder werd gesproken. Melotte vraagt daarnaast het mogelijk te maken dat de groene bakken in de zomer wekelijks worden geleegd in verband met vliegende maden.

Rob Veldhoven van Nieuw Lisse merkte onder andere op dat de wispelturigheid van de Rijksbijdrage het er allemaal niet gemakkelijker op maakt en gaat van code oranje naar code rood. Prioriteit is creatief zoeken naar mogelijkheden.

Bas van Riel (D66) zei dat het beleid voor een groot deel gehandhaafd blijft. En dat er ambities zijn, die door de meicirculaire gedwarsboomd zijn. Van Riel pleit er ook voor om inwoners meer te verleiden tot meer bewegen. En als het gemis van de precario wordt neergelegd bij de huizenbezitters, vraagt dat om compensatie voor de huizenbezitters.

Wim Slootbeek van de VVD merkte op dat er in het coalitieakkoord zo weinig concreet was en dat eigenlijk nog niets was geregeld. Hij maakt zich zorgen over de financiële situatie. "En het verdwijnen van de 2,1 miljoen structureel van de precarioopbrengst verhalen op de huizenbezitters vinden we een slecht idee."

Vincent Scheurwater van de SGP/CU merkte op dat de aanvankelijke goede moed over de situatie als sneeuw voor de zon is verdwenen. Zaak lijkt het om te trachten kosten te beperken, want er wordt te veel uitgegeven. Guus Mesman van de PvdA tenslotte merkte op dat de kadernota veel ambities bevat, maar weinig financiële dekking. "We zijn dus nog in het ongewisse."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>