Gemeenten Lisse en Hillegom pleiten voor Middenvariant Duinpolderweg | Lissernieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo lissernieuws.nl
Het verzet tegen de komst van de Duinpolderweg is groot. Hillegom en Lisse pleiten voor de Middenvariant.
Het verzet tegen de komst van de Duinpolderweg is groot. Hillegom en Lisse pleiten voor de Middenvariant. (Foto: pr)

Gemeenten Lisse en Hillegom pleiten voor Middenvariant Duinpolderweg

  Politiek

MOBILITEIT n Tijdens een hoorzitting over het definitieve tracé Duinpolderweg op vrijdag 7 september heeft de gemeenteraad van Hillegom haar zienswijze bepleit. Voor Lisse deed wethouder Jolanda Langeveld dit.

De Hillegomse gemeenteraad pleit voor de zogeheten Middenvariant omdat deze naar zijn mening beter scoort in termen van bereikbaarheid, leefbaarheid, natuur en kosten dan het eerder voorgenomen voorkeursalternatief Zuid. De Middenvariant ligt net ten noorden van de Oosteindervaart. "Helaas kent deze variant ook schaduwkanten" licht wethouder Anne de Jong toe: "Een deel van de Oosteinderpolder wordt met dit tracé aangetast. De hinder voor de omgeving kan worden beperkt door de weg op een goede wijze in het landschap in te passen. Daar gaat Hillegom zich voor inzetten." De Hillegomse raad pleit onder andere voor een aquaduct onder de Ringvaart door. Dit past beter in het landschap dan een hoge brug en garandeert een vlotte doorgang van het weg- en waterverkeer.

In het voorstel van Gedeputeerde Staten is ook het tracé vanaf de Haarlemmerstraat (N208) naar de N206 bij de Tiltenberg als een planologische reservering opgenomen voor een eventuele latere doortrekking van de Duinpolderweg. De gemeenteraad vindt dat deze planologische reservering geschrapt moet worden en bepleit dat er door de beide provincies eerst nader onderzoek plaatsvindt naar de noodzaak en effecten van een eventuele doortrekking.

Lisse
De Lissese wethouder Jolanda Langeveld benadrukte het belang van een verbeterde bereikbaarheid van Lisse en de Bollenstreek. "Op dit moment ontbreekt een goede ontsluiting via de weg richting Haarlemmermeer en de A4. De verkeersafwikkeling in het gebied stagneert. Dit neemt nog grotere vormen aan tijdens het Keukenhof-seizoen en bij calamiteiten in of om de regio", betoogde Langeveld. "Wij hebben als één van de grondgebonden gemeenten constructief deelgenomen aan het proces dat de afgelopen jaren is doorlopen. Dit vanuit de doelstelling dat het voorkeursalternatief een robuuste en toekomstbestendige bijdrage moet leveren aan de ontwikkeling van Lisse en de regio. Wij zijn verheugd dat beide Gedeputeerde Staten hebben geluisterd naar de argumenten en hebben gekozen voor het nu voorliggende voorkeursalternatief, het zogenoemde midden-alternatief." De wethouder gaf aan blij te zijn met het besluit om samen met de betreffende bewoners en ondernemers in de Rooversbroekpolder te komen tot een definitieve tracékeuze en dito inpassingsplan.

Provinciale Staten van Zuid-Holland nemen op 19 september een definitief besluit over het definitieve tracé van de Duinpolderweg. Voorafgaand vinden de beraadslagingen plaats in de commissies op 12 september (Zuid-Holland) en op 17 september (Noord-Holland).


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>