Aanpassen plan Elka is dure zaak | Lissernieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo lissernieuws.nl
Er is veel te doen geweest rond de plannen van ontwikkelaar Adriaan van Erk met het Elka-terrein.
Er is veel te doen geweest rond de plannen van ontwikkelaar Adriaan van Erk met het Elka-terrein. (Foto: Archief/Arie in 't Veld)
Nieuwbouw

Aanpassen plan Elka is dure zaak

  Politiek

FINANCIEEL • Als wordt ingegaan op de bezwaren van omwonenden en als in het plan Elka de parkeergarage geheel of gedeeltelijk ondergronds onder het te bouwen appartementengebouw van 25 meter hoog wordt gebouwd, gaat dit de gemeente veel geld kosten. Een half miljoen euro om precies te zijn en gezien dat bedrag geeft het college er de voorkeur aan om het aanvankelijke plan uit te voeren.

Door Arie in 't Veld

Naast 26 appartementen worden ook 14 eensgezinswoningen gebouwd, die elk een eigen aanlegsteiger krijgen. Overigens heeft het verschuiven van het appartementengebouw als consequentie dat er een woning minder kan worden gebouwd. Hierdoor kan de gemeente een schadeclaim krijgen van ontwikkelaar Adriaan van Erk.

Frank Hulsebos zei als inspreker in de vergadering van de commissie ruimte 13 september dat er volop besprekingen aan de orde zijn geweest en er veel energie in gestoken is. Hij constateerde dat er eigenlijk geen veranderingen in de plannen mogelijk zijn en het onderzoeksbureau constateerde dat het openbaar maken van de landtong geen goede zaak is. Uitgezonderd de doorgang van de Grevelingstraat naar de Ruishornlaan zoals die nu aan de orde is. Ook constateerde hij dat de projectontwikkelaar wel erg veel de ruimte krijgt. De burgerparticipatiegroep Elka wordt nu ontbonden en namens die groep bedankte hij de raad voor de aandacht die ze in de bezwaren hebben gestoken.

Het college had een raadsbrief naar de raad gestuurd over dit onderwerp. Wethouder Jeanet van der Laan lichtte de brief toe. "Het is een politiek bewogen dossier." Ze heeft gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen. "De sfeer was goed, maar dat hoeft niet te betekenen dat je qua standpunt naar elkaar toe groeit. Wat niet gaat, dat gaat niet. Duidelijk is wel dat de bezwaarmakers onder andere eindelijk eens van het nare aanzicht van de voormalige fabriek af willen. In een amendement staat een aantal onderzoeksvragen over het plan. "Zoals de mogelijkheid van het verdiept aanbrengen van de parkeergarage en het openbaar maken van de landtong."

Martijn Tibboel zegt enigszins teleurgesteld te zijn door de uitkomst omdat de raad een aantal punten aandroeg waarvan nu blijkt dat het niet kan. "Maar goed onderzocht en gepresenteerd." Guus Mesman (PvdA) zei dat in 2017 anders tegen procedures werd aangekeken dan in eerdere jaren. "Ik denk dat als er een andere procedure was gevolgd de uitkomst hetzelfde zou zijn. Ook al omdat de omwonenden niet echt worden gehinderd door de hoogte van het gebouw." Gerrit Meiland (CDA) zei dat het aanvankelijke besluit was genomen in een tijd dat er weinig kon en je dus blij kon zijn dat dit plan zou worden ontwikkeld. "Nu gaat het plan ter inzage en kan men zienswijzen indienen en ik roep eenieder op zich ervan bewust te zijn dat de basis van dit plan en proces goed is."

Jacqueline van Doorn (D66) was het eens met het gevolgde proces en de uitkomst, evenals Vincent Scheurwater van de SGP/CU


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>