Lisse kijkt tegen eenmalig tekort op begroting aan | Lissernieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo lissernieuws.nl
De wethouders Jolanda Langeveld, Kees van der Zwet en Jeanet van der Laan bij het presenteren van de begroting.
De wethouders Jolanda Langeveld, Kees van der Zwet en Jeanet van der Laan bij het presenteren van de begroting. (Foto: Arie in 't Veld)

Lisse kijkt tegen eenmalig tekort op begroting aan

  Politiek

FINANCIEEL • Mede door een korting vanuit het Rijk komt het begrotingsresultaat van Lisse over 2019 eenmalig uit op een tekort van 734.000 euro. De drie jaren erna laten een sluitende en positieve begroting zien. "Het college heeft besloten het tekort op te lossen door minder uit te geven en de reserves binnen de eigen begroting aan te spreken. De lasten voor inwoners (OZB) gaan komend jaar dan ook niet omhoog."

Door Arie in 't Veld

Dat onder andere zei wethouder Kees van der Zwet vrijdag bij het presenteren van de begroting, samen met de wethouders Jolanda Langeveld (op de foto links) en Jeanet van der Laan. "Uiteraard zijn we niet blij met dat tekort, maar verhogen vooralsnog alles trendmatig." De wethouder zegt ook dat het college gaat voor duurzaamheid en de inzet van vrijwilligers blijvend waardeert.
"We hebben een intensief gesprek gevoerd over ambities, prioriteiten en verplichtingen," aldus Van der Zwet. "Intensief, omdat we dit jaar te maken hebben met een korting vanuit het Rijk. We willen veel doen en we móeten vanuit wetgeving ook veel doen. Tegelijkertijd hebben we minder geld beschikbaar. Daardoor kunnen wij als college komend jaar nog niet alle ambities uit het coalitieakkoord de aandacht geven die zij verdienen."
Een doorkijk naar de komende drie jaren laat zien dat de begroting dan sluitend en positief is. "Wij vinden die doorkijk belangrijk," zegt Van der Zwet, "want in die jaren moeten we naast de korting van het Rijk ook het wegvallen van inkomsten uit de precariobelasting opvangen. Die inkomsten vervallen vanaf 2022. De komende drie jaar bereiden wij ons hierop voor."

Beukenhof
"We hebben met tijdelijke maatregelen sommige activiteiten moeten uitstellen tot volgende jaren", legt Van der Zwet uit. "Daarbij zijn steeds onze uitgangspunten geweest dat we het huidige hoge voorzieningenniveau in Lisse willen behouden én dat iedere inwoner zorg moet kunnen ontvangen als dat noodzakelijk is."
Het lijvige begrotingsboekwerk omvat vele facetten die van invloed zijn op de begroting. Zo is het college bezig om ten aanzien van De Beukenhof een oplossing te vinden die voor alle partijen interessant is. "Er moet 5 tot 10 procent op het accommodatiebeleid worden bezuinigd, dus hier ligt nog een heel taakveld. Dat kan door kostenbesparingen, bezuinigingen of afstoten van accommodaties. Er is nog niets besloten, maar we houden er wel rekening mee dat functies behouden moeten blijven."
Wethouder Jeanet van der Laan zegt in dat verband dat er verder wordt gekeken dan alleen vierkante meters. "We kijken ook naar toekomstbestendigheid van de gebouwen en de functies." Volgens wethouder Jolanda Langeveld heeft Lisse ook zogenoemd armoedegeld van het Rijk gekregen. "Er is wat geld over, dus moeten we bekijken hoe we dat kunnen inzetten." Tevens wordt gewerkt aan kindvriendelijke inrichting van de wijken en is het naar de mening van Van der Zwet belangrijk om de jeugd al op jonge leeftijd de kans te bieden zich meer in de vrije ruimte te bewegen.

Overspannen woningmarkt
Wat betreft de volkshuisvesting zegt Jolanda Langeveld dat de markt op dit moment overspannen is. "We kunnen nu weinig meer doen dan al wordt gedaan, maar in 2020 loopt de woonvisie af en moeten we kijken wat we kunnen bereiken voor alle doelgroepen." Over de mogelijkheden die zogenoemde tiny houses bieden voor bijvoorbeeld starters zegt burgemeester Lies Spruit dat de gemeente wil weten hoe de mening van de burger hierover is. "En dan nog is er de vraag waar je zoiets doet. We werken er aan om een werkgroep in het leven te roepen om de problematiek aan te pakken."

Vitaal blijven
Van der Zwet en Van der Laan zeggen tevens dat het beleid is gericht op het efficiënt werken binnen het sociaal domein, voortdurende aandacht voor duurzaamheid en het neerzetten van participatie. "Vanuit de gemeenteraad zijn hiervoor al diverse trajecten opgestart", vertelt Van der Zwet. "Wij nodigen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties dan ook van harte uit om hierin met ons mee te denken." Wat betreft de druk die er vanuit het sociaal domein op de begroting rust, zegt Van der Zwet dat de insteek is: inwoners helpen waar mogelijk om vitaal te blijven. "Komend jaar willen we grip krijgen op de kosten. We willen bekijken hoe we doelen en gelden op de goede manier samenbrengen. We moeten anders kijken naar doelgroepen en de activiteiten die er nu al zijn. Wellicht kunnen we meer combineren."
Binnenkort zal de gemeenteraad de begroting bespreken en de nodige besluiten nemen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>