Rapportage over Lisser accommodatiebeleid | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Ook de bibliotheek behoort tot de accomodaties van de gemeente.
Ook de bibliotheek behoort tot de accomodaties van de gemeente. (Foto: )

Rapportage over Lisser accommodatiebeleid

  Politiek

MASTERPLAN • Onder verantwoordelijkheid van wethouder Jeanet van der Laan is een uitgebreide rapportage verschenen over de herziening van het Masterplan accommodatiebeleid. Deze maand zal ze in een commissievergadering met diverse mogelijkheden komen om aan de plannen uitvoering te geven.

Door Arie in 't Veld

De bezuinigingsopgave van 5 tot 10 procent op accommodaties; de moties rondom Ter Specke en de Beukenhof en de aandacht van het huidige college op het gebied van 'Een leven lang bewegen', preventie en eenzaamheid bestrijden. Het college ziet hierin een belangrijke rol voor de gemeentelijke accommodaties.

In de rapportage wordt ook eventuele verkoop van accommodaties belicht. Zoals van de Engelenburcht, het gebouw waarin Kindervreugd resideert. Op korte termijn is verkoop van deze accommodatie echter geen optie. Wel wil de gemeente kijken welke mogelijkheden er zijn om de exploitatie van Engelenburcht te verbeteren. Wat betreft De Greef streeft het college naar een efficiënte en effectieve inzet op het maatschappelijk vastgoed middels het stimuleren en faciliteren om functies en activiteiten bij elkaar te brengen en te clusteren. Verkoop van deze accommodatie is nog niet aan de orde. Met betrekking tot De Beukenhof hebben de eerste gesprekken plaatsgevonden met stichting Huisvesting 55+ Lisse en stichting De Paraplu. Op basis van de locatie van 't Poelhuys en de diversiteit aan maatschappelijke activiteiten die er plaatsvinden, is eerder het voornemen uitgesproken om 't Poelhuys op korte termijn niet af te stoten. Samen met Bescal wordt onderzocht of 't Poelhuys nog breder kan worden ingezet voor de wijk als buurthuis van de toekomst.

Op basis van de conclusie van het Rapport van bureau Eiffel is het op korte termijn geen optie om Floralis af te stoten. Floralis krijgt steeds meer bekendheid in de buurgemeenten, maar ook landelijk. De gebruikers- en bezoekersaantallen nemen toe, wat bijdraagt aan een positiever exploitatieresultaat. De samenwerking tussen Bescal en de bioscoopexploitant is echter een aandachtspunt. De gemeente heeft het initiatief genomen om met partijen om de tafel te gaan om te kijken waar punten verbeterd en/of veranderd kunnen worden. Tevens wordt uitgesproken de bibliotheek niet te verkopen en is afgelopen februari de uitvoering van de vaststellingsovereenkomst dansschool Welkom vastgesteld met dien verstande dat ruim voor het einde van de huurperiode gesprekken worden opgestart tussen partijen aangaande het afstoten van de accommodatie en/of het verlengen van de huurovereenkomst en de daaraan gekoppelde huurprijs.

Wat betreft de tennishal is de meest haalbare oplossing om de bezetting en exploitatie van de tennishal te verbeteren en de hal via Sportfondsen Lisse te verhuren aan LTC Lisse. Er heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen Sportfondsen Lisse en LTC Lisse om uitvoering te geven aan deze oplossingsvariant. De intentie van Sportfondsen Lisse is om voor het einde van het jaar de huurovereenkomst met LTC Lisse af te sluiten voor het seizoen 2019. Tenslotte zijn de gemeente en FC Lisse in gesprek om te komen tot een integraal plan voor de sportaccommodatie Specke, bestaande uit de Ter Speckehal en de accommodatie van FC Lisse. Voor het einde van het jaar wordt de eerste uitwerking van het integraal plan gepresenteerd aan de commissie.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>