Lisser begroting aangenomen | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 november is de gemeenteraad akkoord gegaan met de begroting voor 2019.
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 november is de gemeenteraad akkoord gegaan met de begroting voor 2019. (Foto: Ruth Eppink)

Lisser begroting aangenomen

  Politiek

LISSE • De begroting voor 2019 is door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Dat wil niet zeggen dat er geen op- of aanmerkingen waren, maar donderdagavond werden die door de raad besproken via moties en een amendement. Daarbij werden uiteindelijk een motie en het amendement teruggetrokken. De discussie over de andere moties vindt u elders in deze krant.

Door Arie in 't Veld

De meeste raadsleden hebben begrip voor het feit dat er in 2019 sprake is van een overgangsjaar. "Vierenhalve maand na ons aantreden hebben wij u deze begroting aangeboden met daarin verwerkt onze ambities. Natuurlijk is er naast begrip ook kritiek op onze aanpak. Wij achten het echter van belang dat de uitvoering op goed doordachte plannen en aanpak is gebaseerd."

Duurzaamheid
Wat betreft het onderwerp duurzaamheid zegt het college niet voor de muziek uit te willen lopen. "We willen leren van anderen en laten ons goed informeren over de meest recente technologische ontwikkelingen. We willen niet alle kosten zelf dragen of alle kosten bij de inwoners neer leggen, maar het college ziet dit als een gezamenlijke opdracht. Ons grootste aandachtspunt is dat onze inwoners de urgentie mee gaan voelen en hun gedrag duurzamer wordt. Daarnaast prioriteren we energiebesparing, energieopwekking en de wijkgerichte warmtevisie."

Armoedebeleid
Blij is het college met de aandacht van de raad voor de vraagstukken armoede en ouderen. In de discussie werd ook het voortbestaan van de Voedselbank betrokken. "De nota armoede zal medio 2019 in ontwerp gereed zijn. De raad kan dan zelf toetsen of gedane suggesties voldoende zijn verwerkt. We hebben ondertussen ook andere acties ondernomen, zoals het jeugdsport- en cultuurfonds alsmede eind 2018 de start van de pilot 'vroeg erop af' om schuldenproblematiek eerder te kunnen signaleren."

Duinpolderweg
Er moet snel duidelijkheid komen over het tracé Duinpolderweg. "Momenteel zijn we in overleg met de provincie inzake dit proces. Wij denken hierbij aan twee fasen. De eerste fase zou het opstellen van een integrale kansenkaart kunnen zijn welke dan in de eerste helft van 2019 wordt afgerond. De kaart omvat de kansen van de Duinpolderweg Lisse-Zuid voor Lisse e.o. in de volle breedte in beeld brengen in relatie tot de kernkwaliteiten van het gebied. De tweede fase betreft dan dat we de integrale kansenkaart Duinpolderweg Lisse-Zuid inbrengen in de ontwerpsessies met de provincies, de gemeente Haarlemmermeer, belangengroepen, bewoners en bedrijven om gezamenlijk tot een optimale ligging en inpassing van de Duinpolderwegweg te komen."

Woningbouw
Het college constateert ook dat de roep om woningen voor alle categorieën groot is. "Mede daarom hebben wij als college dit vanaf ons aantreden als een speerpunt gemaakt. Wij gaan actief de boer op om mogelijke locaties te vinden en partners met elkaar te verbinden. Dat hebben we al gedaan en zullen we blijven doen. Wij gaan niet zelf bouwen, maar stellen veel in het werk om hierin te versnellen. Binnenkort wordt de raad geïnformeerd over de plannen op het oude Mieloo-terrein; plan Nieuw Meerzicht. Op bestuurlijk vlak proberen we een doorbraak te krijgen in Dever-Zuid/Geestwater en is de oude Rembrandtschool een kansrijke locatie om te versnellen qua planvorming."

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>