Panorama Tulipland is er nog niet | Lissernieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo lissernieuws.nl
In 2011 was het 67 meter lange schilderij voor het laatst te bewonderen.
In 2011 was het 67 meter lange schilderij voor het laatst te bewonderen. (Foto: archief gemeente)

Panorama Tulipland is er nog niet

  Politiek

KUNST • In de vergadering van de commissie van Ruimte en Infrastructuur is onlangs gesproken over de wens van Museum De Zwarte Tulp om het immense schilderij Panorama Tulipland binnen de gelederen te halen en tentoon te stellen. Het zal nog wel even duren voor het zover is.

Door Arie in 't Veld

Het museum ziet het panorama graag in een uitbouw op het Heemskerkterrein. Volgens Martijn Tibboel zou er een integraal plan komen. Dus inbegrepen het huidige parkeerterrein en de huizen in de Schoolstraat. "En niet zoals de vorige wethouder Ruigrok beloofde een-twee-drie de woningen in de Schoolstraat verkopen. Maar het plan staat er nog steeds en het is goed om te lezen dat wordt uitgezien naar een goede plek voor het panorama om mede daardoor mensen uit met name Keukenhof naar Lisse te brengen, maar niet tegen elke prijs. En als je die plannen ziet, kun je gelijk een aantal dingen afschieten: leuk bedacht door een ontwerper, maar ze slaan nergens op. Maar we wisten ook dat er geen (eventueel deels) ondergrondse variant is bedacht. We vinden dat je dat ook even moet bekijken."

Wethouder Van der Laan zei daarover dat je niet alleen naar boven, maar ook naar beneden kunt kijken. "Ambtelijk is er een scenario, maar we zijn als college nog niet zo ver, want willen eerst weten wat het museum wil om dat plan van de grond te krijgen. Dat is de stap die we nu met het museum gaan maken. We komen niet met een zak met geld. Maar willen wel meewerken aan het plan. Er zijn echter meer scenario's en plannen. Ik verwacht in het voorjaar met een plan van aanpak en kom er dan mee terug bij de raad."
Martijn Tibboel benadrukte dat er eerder is gesproken over een integraal plan. "Onder andere ook het stoppen en keren van bussen." Guus Mesman van de PvdA zei dat - naar zijn herinnering - het klip en klaar is dat in een indertijd aangenomen amendement is gezegd dat er appartementen zouden komen in de showroom waar nu Plan 4 zit. "Ik vind het prima dat er allerlei varianten voor een kunstwerk zijn, maar dit staat er ook gewoon in het amendement. En graag wil ik weten waarom het amendement niet wordt uitgevoerd."
In het voorjaar komt het onderwerp opnieuw op de agenda. Sprekend over het museum merkte Gerrit Meiland die avond op gehoord te hebben dat het museum de huur van de VVV gaat verhogen. "Dat heeft me verwonderd. Het VVV is onderdeel van de Stichting Lisse Marketing (SLM) en zowel zij als het museum zijn partijen die bij de gemeente om geld vragen. Men krabt elkaar de ogen uit om geld. Ik snap het niet." Wethouder Van der Zwet merkte op dat dit een probleem is tussen twee private partijen, maar dat de gemeente wel wil meekijken naar een oplossing. Hij zei dat in februari de subsidie aan het museum op nul staat, hetgeen Meiland de opmerking ontlokte dat je er op kunt wachten dat er dan weer om geld wordt gevraagd en er ambtelijk ook nog veel geld moet worden gestoken in een nieuw idee (Panorama Tulipland, red.). De wethouder maakte evenwel duidelijk dat hij zich over deze kwestie niet in de openbaarheid wil uitlaten. Dat neemt niet weg dat het onderwerp, en vooral de subsidie aan het museum, begin 2019 beslist op de agenda staat.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225534&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>