Toelichting op bouwprojecten in nieuwe editie gemeentelijk projectboek | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Het terrein waar de oude Josephschool staat komt voor in het nieuwste projectboek van de gemeente.
Het terrein waar de oude Josephschool staat komt voor in het nieuwste projectboek van de gemeente. (Foto: A. in 't Veld)

Toelichting op bouwprojecten in nieuwe editie gemeentelijk projectboek

  Politiek

LISSE n Er is een nieuwe editie verschenen van het gemeentelijke projectboek. Dit boek is een halfjaarlijks product waarin de status van de grote bouwprojecten in Lisse inhoudelijk en financieel wordt toegelicht.

Door Arie in 't Veld

Voor bouwprojecten waarvoor nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden wordt in een apart hoofdstuk de stand van zaken toegelicht en een doorkijk gegeven naar toekomstige stappen. Het projectenboek is opgesteld ten behoeve van het informeren van het college en de gemeenteraad over de stand van zaken van de grote bouwprojecten in de gemeente Lisse.

Om de kwaliteit van het projectenboek te verbeteren is in de versie van december 2018 de indicator Risico toegevoegd. Hiermee krijgt de raad beter inzicht in het risicoprofiel van de grootste bouwprojecten in de gemeente Lisse. Tevens is daarmee weer een stap gezet in de doorontwikkeling van projectmatig werken.

Over het boek zegt wethouder Jeanet van der Laan dat er diverse projecten zijn waarbij Lisse een vinger in de pap heeft als grondeigenaar of mede-eigenaar. "Zoals het plan aan de Achterweg waar nu nog de Josephschool (foto) is gevestigd. Met de verkoop van kavels levert het de gemeente een opbrengst van negen ton op. Of denk aan het nieuwe plan Meerzicht wat betreft de faciliteiten. Dat is nu in de fase van het schetsontwerp beland, waarin het parkeren voor de doelgroepen beter is geregeld. We hopen met de bouw te starten in het eerste kwartaal van volgend jaar."

De wethouder zegt ook dat er aan vele plannen de nodige risico's kleven die veelal met de eigenaren of ontwikkelaars opgelost moeten worden. "Zoals op Geestwater, waar de gemeente samen met Stek grondeigenaar is. Ook rond dat plan met omvangrijke woningbouw hopen we begin volgend jaar meer duidelijkheid te hebben."

Daarna worden in het boek plannen als die in de Waterkanten (Sportlaan) belicht, alsmede het Don Bosco-gebied waar op dit moment hard wordt gewerkt aan het bouwrijp maken. Maar ook het plan Elka; het Havenkwartier en andere ontwikkelingen, waaronder de nieuwbouw voor Dirk van den Broek; Kanaalstraat 5; in het winkelcentrum Blokhuis; Grachtweg 49-55 de Beukenhof en in de Kanaalstraat 'De Zon'. Het zijn niet allemaal plannen waarbij de gemeente eigenaar/opdrachtgever is, maar waarvoor Lisse wel de nodige toestemmingen moet verlenen. De voortgang van die procedures is in het projectboek opgenomen. Binnenkort staat dit boek onder het kopje 'Bestuur' op de gemeentewebsite.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>