Nieuwbouw op Stationsweg | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Foto ter illustratie
Foto ter illustratie (Foto: pixabay)
Nieuwbouw

Nieuwbouw op Stationsweg

  Politiek

LISSE • Het college van B en W heeft in mei vorig jaar besloten medewerking te verlenen aan (toen) het principeverzoek voor de de realisatie van een nieuwe woning ter vervanging van een bestaande schuur, behorend bij de monumentale woning Stationsweg 1 (ook wel 'De Wolf' genoemd).

Door Arie in 't Veld

Uit nader onderzoek is gebleken dat de bijbehorende schuur geen monument betreft (Stationsweg 3). De huidige woning en de schuur worden omringd door bollenland, waardoor het perceel in een open landschap ligt en daarmee zeer zichtbaar is. Het perceel ligt in een cultuur-historisch kroonjuweel zoals opgenomen in de verordening Ruimte van de provincie Zuid-Holland. Besloten werd destijds een positief standpunt in te nemen ten opzichte van het realiseren van een woning ter plaatse van de agrarische opstal met de bestemmingsaanduiding museum.

De initiatiefnemer heeft de noodzakelijke onderzoeken laten uitvoeren en een voorontwerpbestemmingsplan laten opstellen. Tevens is een beeldkwaliteitsparagraaf opgesteld die borgt dat de landschappelijke kwaliteit ter plaatse daadwerkelijk wordt verbeterd. Deze beeldkwaliteitsparagraaf is gebaseerd op een deskundig landschapsadvies. Met het realiseren van de woning wordt volgens het college de ruimtelijke kwaliteit rond het bestaande monument verhoogd, omdat de nieuwe woning landschappelijk verantwoord wordt ingepast en een aanvulling is op de bestaande beeldkwaliteit.

Na het besluit van de gemeenteraad over dit voorstel worden de inspraak en het vooroverleg gestart. Eenieder kan dan een schriftelijke reactie indienen. Vervolgens worden deze reacties afgewogen meegenomen in de opstelling van het ontwerpbestemmingsplan. Gezien de aard en omvang van het plan is er volgens het college met het informeren van omwonenden en het bieden van een mogelijkheid voor inspraak voorafgaande aan de formele procedure, in voldoende mate sprake van participatie.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>