Van der Zwet: 'Verhoging ozb pakt anders uit' | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Foto: Arie in 't Veld/archief

Van der Zwet: 'Verhoging ozb pakt anders uit'

  Politiek

OZB • In de speech ter gelegenheid van de benoeming van de politicus van het jaar was al te horen dat Lisse in negatieve zin in het nieuws was, omdat de gemeente de ozb flink heeft verhoogd. Wij staan landelijk gezien op de zesde plaats, maar dit wordt door het college bij monde van wethouder Kees van Zwet afgedaan als 'niet terecht'.

Door Arie in 't Veld

"Natuurlijk klinkt het niet leuk als we bekendmaken de belasting met 10 procent te verhogen. Dat ligt anders. We hebben er namelijk niets aan om nu bekend te maken dat die verhoging in de pen zit, om pas later bekend te maken dat er ook 26,41 euro vergoeding in de aanslag wordt verwerkt. Daardoor zullen de woonlasten minder dan 2,3 procent stijgen." Een en ander heeft te maken met het feit dat gemeenten per 2022 geen inkomsten meer hebben uit de precariobelasting. "In ons geval gaat het om een bedrag van 2,2 miljoen euro waarvoor we in de loop der jaren 1,6 miljoen euro via deze ozb-sleutel terugkrijgen."

Brief
Over de vermeende te hoge verhoging werd door de Vereniging Eigen Huis gepubliceerd, waarop Lisse een brief opstelde om de stelling te weerspreken met het verzoek de lijst aan te passen en rekening te houden met de compensatie. Waarop iedereen die een aanslag ozb krijgt recht heeft voor dat deel van de stijging van de ozb dat te maken heeft met het anticiperen op het vervallen van de precariobelasting vanaf 2022. Op het gemeentehuis kwam men er echter niet aan toe de brief te versturen, want nauwelijks was deze opgesteld of er kwam een schrijven van de Vereniging Eigen Huis waaruit blijkt dat men nog een definitieve lijst moet vaststellen.

Kortingen
Mr T. Letterie, fiscalist Kenniscentrum van Eigen Huis zegt daarin onder andere dat het vaker voorkomt dat gemeenten eenmalige kortingen verstrekken aan hun inwoners of kortingen die over een aantal jaren worden uitgespreid. "Wij nemen deze kortingen altijd mee bij de publicatie van de totale woonlasten per gemeente. Hierbij worden niet alleen de specifieke woonlasten apart meegenomen (onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing), maar ook het totale bedrag aan woonlasten. Bij het bepalen van de totale woonlasten nemen we de kortingen mee. De korting passen wij niet toe op de specifieke heffing, omdat de korting daarop niet altijd betrekking heeft. Soms wordt deze verstrekt onderaan het totaal van de heffingen. Doordat wij bij de steekproef eind vorig jaar specifiek op de onroerende zaakbelasting (en ook de afvalstoffenheffing) zijn ingegaan, hebben wij de korting nog niet meegenomen. In maart publiceren wij het volledige woonlastenonderzoek. Wij nemen de korting dan uiteraard wel mee."
Van der Zwet gaat ervan uit dat Lisse op die nieuwe lijst een veel betere positie inneemt.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>