Vernieuwing Hoogvliet in beeld | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Hoogvliet wil vernieuwen en uitbreiden. Ook de parkeervoorziening wordt vergroot.
Hoogvliet wil vernieuwen en uitbreiden. Ook de parkeervoorziening wordt vergroot. (Foto: Arie in 't Veld)

Vernieuwing Hoogvliet in beeld

  Politiek

NIEUWBOUW • Uit het projectboek van de gemeente blijkt dat de plannen voor de vernieuwing van Hoogvliet spoedig in beeld kunnen komen. Het gaat daarbij ook om de komst van acht appartementen en uitbreiding van het parkeerterrein.

Door Arie in 't Veld

Wethouder Jeanet van der Laan zegt dat op basis van de Detailhandelsvisie Lisse 2016 wordt aangestuurd op een kwaliteitsimpuls en modernisering van de supermarktlocatie Hoogvliet aan de Grachtweg 49-55. "Het gaat om de vernieuwing/uitbreiding van de supermarkt en realisatie van acht appartementen boven de supermarkt (twee woonlagen van vier appartementen), alsmede herinrichting en uitbreiding van de parkeervoorzieningen naast de supermarkt. Deze ontwikkeling is informeel in februari 2018 in het college behandeld, waarbij enkele vragen/kanttekeningen zijn geplaatst ten aanzien van het doorbreken van de gevelwand aan de Grachtweg."

In 2018 zijn diverse besprekingen geweest met Hoogvliet Beheer. Hierin is onder andere gesproken over stedenbouwkundige oplossingsrichtingen met behoud van functionaliteit van de openbare ruimte (bevoorrading, parkeren). Besluitvorming wordt voorbereid voor het eerste kwartaal van 2019. Het is de bedoeling om het gedetailleerde plan (stedenbouwkundig ontwerp) met inzicht in de financiële inbreng van partijen (inclusief gemeente Lisse) en een intentieovereenkomst ter besluitvorming voor te leggen aan het college en de raad. Aan de herontwikkeling is mogelijk een gemeentelijke financiële bijdrage verbonden, gelet op de inbreng van vastgoed en de herinrichting van openbare ruimte. Het kan hier een aanzienlijk bedrag betreffen. De bijdrage van partijen moet nog nader bepaald worden. Afhankelijk van het verloop van de contractvorming en procedures, lijkt medio 2020 haalbaar als start van de uitvoering.

Een ander groot project is dat op de hoek Kanaalstraat/Heereweg. "Over deze herontwikkeling wordt al geruime tijd met eigenaar Kroonenberg onderhandeld. Ook deze ontwikkeling vindt zijn grondslag in de Detailhandelsvisie Lisse 2016. Deze locatie is voor het dorpshart belangrijk, zowel qua invulling als externe presentatie. Een kwalitatieve herontwikkeling is daarom dringend gewenst. In juni 2017 heeft Kroonenberg een principeverzoek ingediend voor de herontwikkeling. Op dit principeverzoek is niet formeel gereageerd, omdat er onduidelijkheden waren over het aantal appartementen en het woningbouwsegment. In juli 2018 is een formele aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure ingediend voor het realiseren van een commerciële plint van circa 1000 m2 met daarboven 27 appartementen. Doelgroep voor Kroonenberg is de middeldure huur voor senioren. Momenteel zijn de gemeente en Kroonenberg in gesprek over de afhandeling van de aanvraag en wordt bekeken of deze past binnen de beleidskaders. Het realiseren van alleen middeldure huurappartementen betekent deels een afwijking van de Woonvisie. De nieuwe aanvraag bevat een sluitende parkeerbalans. Uiterlijk deze maand moet door het college hierover een besluit worden genomen", aldus Van der Laan.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>