Statenlid Ton van Rijnberk: 'Sturen op waarden' | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Foto: Thomas Stnvrdn

Statenlid Ton van Rijnberk: 'Sturen op waarden'

  Politiek

Hij is een zittend Provinciaal Statenlid voor D66 uit de Duin- en Bollenstreek die hoog op de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen staat. We zoomen in op Ton van Rijnberk.

Door Jos Draijer

We treffen elkaar bij hem thuis in Noordwijk-Binnen. De vriendelijke ontvangst, de geur van verse koffie en de stijlvolle inrichting zorgt voor een aangename sfeer. Hij oogt fit en is zichzelf gedurende het hele interview. Is rustig, luistert en spreekt bedachtzaam en duidelijk. Hij weet waar hij het over heeft, blijkt al gauw. Een man van de inhoud met oog voor kwaliteit. "Sturen op waarden" noemt hij dat. Zijn ruime ambtelijke en bestuurlijke ervaring in het openbaar bestuur en het bedrijfsleven heeft daar duidelijk aan bijgedragen. Een bekwaam en gedreven bestuurder met een technische achtergrond. Praktisch en oplossingsgericht.

Ton van Rijnberk is vlak na de oorlog (1948) in een 'noodwoninkje' geboren in Sluis, Zeeuws-Vlaanderen, als oudste in een gezin van vier jongens. Zijn vader werkte daar als douanier. Als Ton 4 jaar is wordt zijn vader overgeplaatst naar Leiden en verhuist het gezin naar Noordwijkerhout. Daar scheurt zijn vader op de motor langs de bollenexportbedrijven om de douanepapieren in orde te maken voor vertrek naar het buitenland.

Na de middelbare school gaat hij naar de HTS en studeert af in weg- en waterbouwkunde. Hij werkt voor de gemeenten Amsterdam en Den Haag (o.a. aan stadsvernieuwing) maar ook voor kleinere gemeenten, bijvoorbeeld Noordwijk. Hij is lang raadslid en daarna wethouder geweest in Noordwijk, Hillegom en Bloemendaal (NH). Begin 2018 werd hij Provinciaal Statenlid voor D66 en werd meteen woordvoerder infrastructuur, mobiliteit en energie. Hij kent de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek als geen ander. Een veelzijdig man, op weg naar de Statenverkiezingen in Zuid Holland van 20 maart aanstaande.

Je bent nu 70, waarom niet genieten van je vrije tijd in plaats van je weer kandidaat stellen voor de PS?

"Ik snap de vraag, maar ik ben altijd zeer geïnteresseerd in de bestuurlijke kant van het openbaar bestuur. Vooral vanuit mijn verkeerskundige, en later ook door mijn stedenbouwkundige werkzaamheden raakte ik steeds meer gefascineerd door de communicatie tussen overheid en burger zoals bij verkeerscirculatieplannen en stedenbouwkundige planuitwerking. Gezamenlijk nieuwe praktische, werkbare oplossingen bedenken voor problemen, iets nieuws ontwikkelen, daar kan ik nog steeds van genieten. In mijn rol als volksvertegenwoordiger of bestuurder kan ik mijzelf daarin kwijt. In een complex krachtenveld, wat het openbaar bestuur is, in staat zijn iets te laten lukken, dat vind ik nog steeds een uitdaging. En er komt nogal wat af op de provincies de komende periode, de energietransitie bijvoorbeeld. Daar werk ik graag aan mee".

Hoe zie jij de rol van de provincie Zuid Holland in dit verband?

"De provincie wordt steeds meer een intermediair tussen gemeenten, regio's en de doelstellingen van het Rijk op terreinen als energietransitie, circulaire economie en de grote woningbouwopgave. Als provincie een regierol oppakken en nieuwe oplossingen ontwikkelen. In die provinciale regierol ook alle relevante partijen uit de markt en de samenleving meenemen en gemeenten helpen transitieopgaven te realiseren. Samen werken aan de leefomgeving. Nieuwe plannen moeten op elkaar aansluiten, dus ook verbinden. Denk aan integrale gebiedsontwikkeling met de provincie als regievoerder".

Concreet, wat kunnen we verwachten van D66 t.a.v. de uitdagingen voor Leiden en de Leidse regio voor verbetering van de leefbaarheid?

"Dan kijk ik meteen naar de Leidse regio zelf waar al heel interessante ontwikkelingen zijn opgestart. In het kader nieuwe Omgevingswet heeft Leiden met 9 andere gemeenten (inclusief Noordwijk) de regionale agenda omgevingsvisie 2040 opgesteld, "Hart van Holland' genaamd. Daarin worden allerlei vragen gesteld zoals over woningbouw, leefomgeving, klimaatverandering, etc. Allemaal gericht op de kernvraag: hoe houden we onze omgeving leefbaar, goed bereikbaar en economisch krachtig? Die gemeenten delen de ambities voor de leefomgeving die bijdraagt aan de sterke duurzame economische positie van de regio in de Randstad en helpt gezond en veilig te blijven. Gezonde lucht, verstedelijking rond de Oude Rijn, open en onderling verbonden landschappen, voortreffelijke bereikbaarheid en een draagkrachtige bodem zijn 5 kernelementen. Die regionale agenda vormt de basis voor de gemeentelijke omgevingsvisies maar dient ook betrokken worden bij de provinciale omgevingsvisie. Verbinding en afstemming zijn natuurlijk nodig. De provincie Zuid-Holland moet dat initiatief verwelkomen en ondersteunen. Desgewenst regie voeren vanwege inpassing en afstemming. Noem het faciliteren van gebiedsontwikkeling, helpen integrale afwegingen te maken op basis van waarden als kwaliteit. Dat is een goed voorbeeld hoe de nieuwe rol van de provincie er uit zou kunnen zien. Ook al kan dat betekenen dat de organisatie en werkwijze van de provincie daarop moet worden aangepast.

Hoe ziet D66 de bestuurlijke dilemma's tussen woningbouwopgaven, behoud van het bollencomplex en verbetering van de bereikbaarheid in de Duin- en Bollenstreek?

"Ik heb aan de basis gestaan van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport. Daarbij gaat het om grote economische belangen. De keuze is toen gemaakt voor voldoende hectaren bollenareaal en de kwaliteit van het open landschap. Valkenburg is als grote locatie voor 5000 woningen aangemerkt, Bronsgeest in Noordwijk voor 600 en verder eerst binnen de dorpscontouren woningbouwcapaciteit benutten. En zo zit D66 er nog steeds in. Het is wel jammer dat de samenvoeging van de 5 bollengemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Lisse en Hillegom niet is doorgegaan. Dat had de ontwikkeling van de Greenport kunnen versterken en bestuurlijke versnippering kunnen voorkomen. Een grotere en kwalitatief sterkere gemeente vanwege schaalvoordelen maar met behoud van de identiteit van de kleinere gemeenschappen (kernen), dat gaat best samen. Wat betreft de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek, daar zijn definitieve besluiten genomen over het tracé van de Duinpolderweg, maar dan verdiept aangelegd met een ondergrondse passage (aquaduct) onder de Ringvaart, én met aanvullende fietsverbindingen. Bovendien wordt in Lisse Zuid voor de verbinding naar de A44 een maatwerkoplossing gezocht om tegemoet te komen aan de bezwaren van de bewoners daar.

Slotwoord?

"Burger, ga stemmen, want het gaat om meer dan de Eerste Kamer, namelijk ook uw woonomgeving. Punt".

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>