Succes afvalinzamelmethode heeft ook keerzijde | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Het omgekeerd inzamelen gaat prima, maar er is minder restafval ingeleverd dan geraamd.
Het omgekeerd inzamelen gaat prima, maar er is minder restafval ingeleverd dan geraamd. (Foto: Arie in 't Veld)

Succes afvalinzamelmethode heeft ook keerzijde

  Politiek

AFVAL • "Het succes van het gescheiden inzamelen van afval heeft een keerzijde in financieel opzicht," zo laat wethouder Kees van der Zwet weten. De inwoners leveren veel minder restafval in dan verwacht. De geraamde bedragen (inkomsten uit hergebruik/verwerkingskosten) en tarieven (afvalstoffenheffing) blijken achteraf ook niet kostendekkend. In die zin is het eigen succes overtroffen en heeft de medaille dus ook een andere kant.

Door Arie in 't Veld

Vanaf 2019 is het effect op de kostendekkendheid als gevolg van de stijgende verbrandingstarieven weliswaar voordelig voor Lisse ten opzichte van andere gemeenten, maar een fors negatief resultaat drukt op de jaarrekening van 2018. Mede omdat de tarieven in de beginperiode niet kostendekkend waren. "We gaan diverse scenario's doorrekenen om de effecten te onderkennen. Het enige dat wel in ons voordeel is, is het feit dat toekomstige te verwachten forse stijgingen van het verbrandingstarief slechts in beperkte mate doorwerkt in onze tarieven."

Een aantal begrotingsposten is achteraf niet juist ingeschat en als zodanig opgenomen in de begroting. Hierdoor zijn in 2017 te weinig lasten verantwoord. Het tekort werd duidelijk na de ontvangst van de afrekening van Meerlanden over 2017 van 899.868 euro. Van der Zwet: "Toen bleek dat we de verplichting niet in de jaarrekening van 2017 hadden opgenomen. Terwijl die afrekening wel werd verwacht. Hierdoor is er in de jaarrekening 2018 nu sprake van een overschrijding op afval." Van der Zwet zegt ook dat Lisse bij de start van het systeem nauwelijks een voorbeeld over de nieuwe manier van inzamelen had. "Lisse was een van de eerste gemeenten die dit systeem in één keer introduceerde (omgekeerd inzamelen en diftar). Ervaringen van andere gemeenten waren er niet tot nauwelijks. Nu is dit het enige beproefde systeem in Nederland dat de doelstelling van het Rijk haalt namelijk - 75 procent afvalscheiding in 2020 en minder dan 100 kilo restafval per inwoner per jaar. We hebben als gemeente dus onze nek uitgestoken en zullen de raad daarover nader informeren, inclusief de scenario's om de zaak recht te zetten. Dit om over de gehele linie een besparing te realiseren. Het gaat overigens niet alleen om de opdracht de kosten voor de huishoudens met redelijke kosten zo laag mogelijk te houden, maar ook rekening te houden met de verwerkingsmethode. Al met al ligt hier een hele uitdaging voor de gemeente." De wethouder laat voorlopig in het midden of er ook iets moet veranderen aan de tariefstelling van het ingeleverde restafval. Nu 1,90 euro per zak. Als een van de oorzaken waardoor de kosten niet dekkend zijn is in elk geval het minder inleveren van zakken restafval dan ingeschat. Dat waren er gemiddeld namelijk 15, inplaats van de ingeschatte 46. Dat leverde 450.000 euro minder op dan verwacht.

Onder de nog te nemen maatregelen valt onder andere een evaluatie van het Afvalbeleidsplan. "In deze evaluatie zullen vragen beantwoord moeten worden hoe om te gaan met de hogere kosten en lagere baten van het nieuwe afvalbeleidsplan. En welke scenario's er zijn om de onderdekking van het afvaltarief te corrigeren."

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>