Nieuwe huurovereenkomst voor cultuurhuis Floralis in beeld | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Er komt een nieuwe huurovereenkomst voor Floralis.
Er komt een nieuwe huurovereenkomst voor Floralis. (Foto: Arie in 't Veld)

Nieuwe huurovereenkomst voor cultuurhuis Floralis in beeld

  Politiek

FINANCIËN • Er wordt gewerkt aan een nieuwe huurovereenkomst tussen de gemeente en Kluft B.V., in afstemming met Stichting Bescal, de beheerder/exploitant van Floralis.

Door Arie in 't Veld

De gemeente heeft de afgelopen periode meerdere gesprekken gevoerd met Kluft en Bescal over het gebruik van Floralis en de afspraken die gemaakt zijn met partijen betreffende de exploitatie en het beheer van Floralis. Alle partijen hebben geconstateerd, na ingebruikname van het pand, dat bepaalde artikelen in de huidige overeenkomst leiden tot interpretatieverschillen en niet goed uitvoerbare situaties. Opzeggen van de huidige huurovereenkomst biedt de mogelijkheid om onder andere voorwaarden te komen tot een nieuwe huurovereenkomst tussen de gemeente en Kluft voor de bedrijfsruimte in Floralis. De huurovereenkomst tussen de gemeente en Kluft is ingegaan per 1 juni 2015. Om te komen tot een nieuwe huurovereenkomst met andere voorwaarden dient de huidige opgezegd te worden. Dat betekent, gelet op de opzegtermijn van één jaar, dat de huurovereenkomst daadwerkelijk wordt beëindigd met ingang van 1 juni 2020.

Wethouder Jolanda Langeveld zegt dat in geval de huurovereenkomst niet zou zijn opgezegd voor afgelopen 1 juni, de huurovereenkomst verlengd zou zijn voor een periode van wederom vijf jaar met de bestaande voorwaarden. "Kluft B.V. heeft aangeven graag te willen blijven huren, zij het onder andere voorwaarden. Het uitgangspunt is dat de nieuwe voorwaarden niet leiden tot (extra) negatieve financiële consequenties voor de gemeente. Om te komen tot een nieuwe huurovereenkomst en overeenstemming te bereiken over de voorwaarden, dienen partijen in gesprek te gaan. De huidige huurprijs is gerelateerd aan de omzet van de huurder (Kluft B.V.) aangaande het huurobject en bedraagt 15 procent van de bruto jaaromzet van de huurder met een minimum van 80.000 euro (per jaar) en een maximum huurprijs van 120.000 euro (per jaar). De huurinkomsten van Kluft maken deel uit van de exploitatiebegroting van Stichting Bescal. In de afgelopen vijf jaar is de gemiddelde huuropbrengst circa 80.000 euro geweest. De nieuwe huurprijs is afhankelijk van de uitkomsten tussen de verschillende partijen. Het uitgangspunt is dat de nieuwe huurovereenkomst niet leidt tot hogere exploitatielasten voor Floralis."

Het streven is om voor 1 oktober overeenstemming te bereiken over de nieuwe huurovereenkomst.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>