Projectenboek gemeente: een blik op Dirk, Hoogvliet en Blokhuis | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Eigenaar Brookland ziet nog geen mogelijkheden in het herontwikkelen van een nieuwe supermarkt op de bewuste locatie.
Eigenaar Brookland ziet nog geen mogelijkheden in het herontwikkelen van een nieuwe supermarkt op de bewuste locatie. (Foto: Arie in 't Veld)

Projectenboek gemeente: een blik op Dirk, Hoogvliet en Blokhuis

  Politiek

NIEUWBOUW • In het projectboek van de gemeente dat in juni werd gepresenteerd, staat een aantal projecten dat is gestart of gaat starten. Ook zijn er echter projecten die nog niet zijn opgestart. Zoals het Heemskerkplein en de bouw van villa's op de hoek Lindenlaan/Achterweg. Het gemeentebestuur meldt dat in het boek ook overige (toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen zijn opgenomen, die formeel nog geen project zijn. Zoals de herontwikkeling van Dirk op het Vierkant.

Door Arie in 't Veld

Vanuit de Detailhandelsvisie Lisse 2016 is de wens geuit naar Brookland, de eigenaar van de Dirk-supermarkt, om deze locatie te herontwikkelen en een nieuwe supermarkt in combinatie met woningbouw te realiseren. Uitgangspunt van Brookland is dat bij een mogelijke herontwikkeling er een supermarkt met een minimaal bruto vloeroppervlak van 2000 m2 wordt gerealiseerd, in combinatie met 25 woningen in de middenhuursector boven de supermarkt. Op 22 mei 2018 is een inloopbijeenkomst georganiseerd om vragen van omwonenden te beantwoorden. Begin november 2018 is er een gesprek geweest met wethouder van der Zwet en Brookland. Uitkomst van dit gesprek is dat Brookland vooralsnog geen mogelijkheden ziet in het herontwikkelen van een nieuwe supermarkt met woningen op deze locatie.

Hoogvliet
Wat betreft de ontwikkelingen van de Hoogvliet-supermarkt meldt het projectboek dat op basis van de Detailhandelsvisie Lisse 2016 wordt aangestuurd op een kwaliteitsimpuls en modernisering van de supermarktlocatie aan de Grachtweg 49-55. Het gaat om de vernieuwing/uitbreiding van de supermarkt en realisatie van 8 appartementen boven de supermarkt (2 woonlagen van 4 appartementen), alsmede herinrichting en uitbreiding van de parkeervoorzieningen naast de supermarkt. Besluitvorming wordt voorbereid voor medio 2019. Het is de bedoeling om het gedetailleerde plan (stedenbouwkundig ontwerp) met inzicht in de financiële inbreng van partijen (inclusief gemeente Lisse) en een intentieovereenkomst ter besluitvorming voor te leggen aan het college en de raad.

Winkelcentrum
En tenslotte het winkelcentrum Blokhuis. Dat winkelcentrum is van belang voor het functioneren van het centrum van Lisse. In de detailhandelsvisie is zodoende prioriteit aan de vitaliteit van Blokhuis toegekend. Doel is om het winkelcentrum te moderniseren op basis van de Detailhandelsvisie Lisse 2016. Blokhuis kent een complexe eigenaars- en beheersstructuur met private eigendommen en verschillende verenigingen van eigenaren. Dit doet geen afbreuk aan het feit dat alle betrokkenen rond Blokhuis een vitaal winkelcentrum voorstaan. Zodra meer informatie bekend is, krijg de raad een inhoudelijke toelichting op effect en voortgang van de modernisering van het winkelcentrum.
Oorspronkelijk is ingezet op een volledige vernieuwing van de bestrating, een nieuw gevelplan inclusief verlichting en het toegankelijker maken c.q. accentueren van de entrees. Een deel van de interne bestrating van Blokhuis (het deel vanaf Van Haren tot en met de ABN Amro) is gemeentelijke bestrating. Hiervoor is reeds een budget van 100.000 euro gereserveerd in de kadernota 2018.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>