Begrotingsresultaat 2018 positief door uitstel | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Foto: pixabay

Begrotingsresultaat 2018 positief door uitstel

  Politiek

LISSE • Daar waar in Lisse wordt getracht de eindjes van de begroting over 2019 aan elkaar te knopen, wordt door het college in elk geval een positief resultaat van ruim 1,8 miljoen euro gemeld over 2018.

Door Arie in 't Veld

Dit resultaat wordt onder andere positief beïnvloed door activiteiten die gepland stonden voor 2018, maar die in dat jaar niet zijn uitgevoerd (ongeveer 0,7 miljoen euro). Ook activiteiten over voorgaande jaren (ongeveer 1 miljoen euro) die niet tot uitvoering zijn gekomen, droegen bij aan het positieve resultaat. Het voorstel van B en W is om de niet uitgevoerde activiteiten over te hevelen naar 2019.

Een ander positief effect op het resultaat vormde een winstneming binnen het project De Waterkanten (725.000 euro). Daarnaast vloeit een resultaat van HLTsamen (Hillegom, Lisse, Teylingen) van 0,7 miljoen euro terug naar de gemeente, aangezien HLTsamen geen algemene reserve mag vormen.

Een negatief effect op het resultaat vormde echter de afrekening van het afval over 2017 van ongeveer 0,9 miljoen euro. Het voorstel is om het resultaat over 2018 van 1,8 miljoen euro geheel aan te wenden voor de overhevelingen naar 2019. Maar het gaat om een hoger bedrag en het resultaat over 2018 is niet toereikend; er zal dan ook een onttrekking vanuit de algemene reserve van bijna 0,2 miljoen euro moeten plaatsvinden om alle overhevelingen te kunnen dekken.

Vorige week donderdag werd het onderwerp besproken in de gecombineerde vergadering van de commissies Maatschappij & Financiën en Ruimte & Infrastructuur. Voorafgaande aan de extra raadsvergadering werden de accountants bevraagd door de commissieleden omdat de accountants over diverse onderdelen in de nota opmerkingen hebben gemaakt. Richard van der Wiel van de PvdA constateerde dat het college van B en W erop uit is om de komende jaren naar sluitende begrotingen te werken. "Hoe gaat het college dat doen? Komen er bezuinigingen of lastenverhogingen? Dus wat gaat de burger daar van merken?" Wethouder Kees van der Zwet antwoordde daarop dat hierover al eerder in de raad werd gesproken. "Er zijn toen diverse opties de revue gepasseerd en het college moet samen met de raad nog tot besluitvorming komen."

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>