Gemeente aan de slag met sportformateur Arnoud Willemstijn | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Sportformateur Arnoud Willemstijn en wethouder Jeanet van der Laan.
Sportformateur Arnoud Willemstijn en wethouder Jeanet van der Laan. (Foto: pr)
Sport

Gemeente aan de slag met sportformateur Arnoud Willemstijn

  Politiek

LEEFSTIJL • Na het vaststellen van het 'Meerjarenprogramma Sporten, bewegen en spelen in Lisse' gaat de gemeente aan de slag met een sportformateur: Arnoud Willemstijn. Wethouder Van der Laan is enthousiast en bekrachtigt de samenwerking.

Arnoud Willemstijn gaat samen met lokale partijen invulling geven aan het realiseren van de drie ambities in de gemeente Lisse:
1.    Een leven lang bewegen
2.    Sportieve basis voor de jeugd
3.    Sporten, bewegen en spelen in de openbare ruimte.

De lokale partijen die hebben aangegeven graag partner te willen zijn in dit traject, gaan samen met de sportformateur een plan maken om de ambities en doelstellingen te realiseren. Met indiening van dit plan bij het rijk is het mogelijk om een uitvoeringsbudget te krijgen van 20.000 euro per jaar voor de komende drie jaar.

Nationaal Sportakkoord
Lisse sluit hiermee aan bij Nationaal Sportakkoord dat landelijk is afgesloten met de VNG, VSG, bonden en andere partners. De financiering van sportformateur komt vanuit het rijk. In lijn met het nationaal sportakkoord werkt sportformateur Arnoud Willemstijn met de lokale partijen aan realisatie van een lokaal akkoord in Lisse. Met het 'Meerjarenprogramma Sporten, bewegen en spelen in Lisse' is hier al een richting aangegeven.

Verbinding en samenwerking
Het doel van de gemeente is dat iedereen, van jong tot oud, kan meedoen aan sporten en bewegen, van ouderen, statusouders tot inwoners met een smallere beurs. De gemeente pakt dit integraal op: er wordt samengewerkt met beleidsterreinen zoals armoede, jeugd, Wmo, volksgezondheid en buitenruimte. Er gebeurt overigens al veel in Lisse op het gebied van sporten en bewegen. Partijen worden in kaart gebracht en samengebracht, zodat ze elkaar kunnen versterken.
Ook geïnteresseerd in deelname? Bent u een partij die nog niet aangesloten is bij het Meerjarenprogramma, maar wél graag wil bijdragen aan het waarmaken van de ambities en de doelstellingen uit het Meerjarenprogramma? Stuur dan een e-mail naar gemeente@lisse.nl ter attentie van Ivo van der Kwast.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>