Streekomroepen moeten professioneler worden | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Hillegom heeft al aangegeven geen extra geld te willen steken in de nieuw te vormen streekomroep.
Hillegom heeft al aangegeven geen extra geld te willen steken in de nieuw te vormen streekomroep. (Foto: pr)

Streekomroepen moeten professioneler worden

  Politiek

LISSE • Zowel landelijk als regionaal zijn er diverse ontwikkelingen op het gebied van de publieke omroepen. Deze spelen ook in de Bollenstreek. Minister Slob maakte op 25 juni bekend dat hij van 2019 tot 2021 15 miljoen euro beschikbaar stelt voor regionale en lokale omroepen. Het gaat hierbij om samenwerkingsactiviteiten, waarbij een deel van het bedrag kan worden aangewend voor pilots rond streekomroepen. Dit laatste gebeurt op aandringen van Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen NLPO en VNG én dankzij een breed ondersteunde Kamermotie.

Door Arie in 't Veld

Regionaal is te zien dat de publieke omroepen moeite hebben om het hoofd boven water te houden. De gemeente Katwijk heeft onlangs stevig geïnvesteerd in RTV Katwijk en het nieuwe onderkomen van de omroep, die een samenwerking is aangegaan met Uitgeverij Verhagen.

Bollenstreek Omroep (Bo, de lokale omroep van Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen) heeft eerder in 2018 een brief gestuurd aan de desbetreffende gemeenten met het verzoek om een extra bijdrage om de laatste periode van het jaar 2018 door te komen. Daarnaast hebben de gemeenten Rob Freijssen van Rob Freijssen Mediamanagement gevraagd een onderzoek te doen naar de vernieuwing van Bollenstreek Omroep en een advies uit te brengen. De desbetreffende gemeenten wilden onderzocht hebben wat er nodig is om van de lokale publieke omroep een levensvatbare en vernieuwende omroep te maken voor de Duin- en Bollenstreek.

De portefeuillehouders scharen zich achter een advies om te kiezen voor een scenario dat het vormen van één streekomroeporganisatie (samen met RTV Katwijk) behelst, met meer budget, betere content, meer maatschappelijke waarde en een grote stap richting het LTMA (zoals de Mediawet voorschrijft). Hiermee is volgens de onderzoeker de kans groot dat de te vormen streekomroep in aanmerking komt voor de landelijke gelden voor de pilots voor streekomroepen. De gemeente Hillegom heeft aangegeven geen extra bijdrage aan de nieuw te vormen streekomroep te willen geven, behalve het landelijk vastgestelde bekostigingsbedrag van 1,28 euro per huishouden. De gemeente accepteert hiermee dat de op te richten streekomroep zich minder op Hillegom richt. Gezien de samenwerking met Katwijk is na de keuze voor genoemd scenario ook de portefeuillehouder van Katwijk aangehaakt bij het overleg over de streekomroep. Het rapport en de scenariokeuze zijn voorgelegd aan Bo die via een brief heeft laten weten zich onder voorwaarden in deze keuze te kunnen vinden.

In een bestuurlijke reactie zegt het bestuur van Bo blij te zijn met het initiatief van de gemeenten en de voorkeur voor het meest uitgebreide scenario. "Het geeft aan dat de gemeenten toevoegde waarde zien in een krachtige en uitgesproken lokale omroeporganisatie in de streek. We staan achter de keuze maar een succes laat zich niet afdwingen. Een fusie is een ingrijpend proces dat professioneel moet worden begeleid, maar nauwelijks een weg terug biedt en er is geld nodig om kundige journalistieke capaciteit uit te breiden en daarmee een meer aansprekende en inhoudelijke nieuwsvoorziening aan de gemeenschap te bieden." In het najaar wil het Lisser college van B en W de raad informeren over de meest actuele ontwikkelingen rondom de mogelijke vorming van een streekomroep. Op een later moment vindt besluitvorming plaats door de raden van de betrokken gemeenten. Indien er vanuit de raad een akkoord komt voor de plannen, wordt een kwartiermaker ingeschakeld om de vorming van de nieuwe organisatie te begeleiden.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>