Logo lissernieuws.nl
Foto: pixabay

'Verkeerssituatie rond Josephschool moet verbeteren'

  Politiek

Diverse organisaties hebben de gemeente in de persoon van wethouder Jolanda Langeveld een brief geschreven waarin wordt gepleit voor het verbeteren van de verkeerssituatie rond de Josephschool aan de Achterweg.

Door Arie in 't Veld

Sinds de opening van de Kindercampus Joseph aan de Achterweg in Lisse maken leerlingen, personeel en ouders met veel plezier gebruik van het nieuwe pand. "Nu het daadwerkelijk in gebruik is, blijken er enkele verkeerssituaties voor verbetering vatbaar. Zo is er een verkeersonveilige situatie bij het verlaten van de fietsenstalling, met name in de 'spits', dus bij opening en sluiting van de school. Direct na de uitrit van de stalling staan auto's geparkeerd, waardoor fietsers niet de gelegenheid hebben daar de ingang te betreden. Fietsers wijken nu daarom uit naar andere plekken op de stoep, waardoor voetgangers - vaak kleine voetgangertjes - in het gedrang komen. Daarbij ontbreekt er een verlaagde stoep (afrit) bij de uitgang van de fietsenstalling. Die verlaagde stoep bevindt zich nu nog bij de fietsenstalling van de oude school, waardoor fietsers geneigd zijn schuin de straat over te steken en op de stoep verder te fietsen naar de ingang van de fietsenstalling."

Parkeerverbod
De organisaties zeggen ook begrepen te hebben dat er een parkeerverbod zou gelden voor auto's parallel aan de stoep van de Achterweg ter hoogte van het parkeerterrein voor de Kindercampus. "Als dat inderdaad het geval is, dan is de bebording langs de Achterweg (nog) niet up-to-date.
Verder ontbreekt er een stoep van de doorgaande stoep van de Achterweg naar de hoofdentree van het speelplein. Voetgangers - groot en klein - dienen daardoor altijd over de straat te lopen waar het in de spits een komen en gaan is van auto's. Een beperkte stoep van enkele tegels kan een veiligere wandelroute bieden om - zonder over straat te hoeven - naar het speelplein te kunnen lopen."

Eenrichtingsverkeer
Bovendien lijkt volgens de organisaties de rijrichting op het parkeerterrein voor de Kindercampus verwarrend. "Doordat auto's enkel vanaf de zijde van de Achterweg het terrein op kunnen, betekent dat een 'extra rondje' verkeer. Omdat de Achterweg eenrichtingsverkeer kent, dienen zij immers de Achterweg via de Lindenlaan te verlaten. Dit levert onnodig een minder veilige verkeerssituatie op. Ook ontbreekt een veilige oversteekplaats nabij de Agathakerk of de Zwanendreef. En in meer algemene zin ontbreekt het aan voldoende waarschuwingsborden en tekens op de wegen rond de school, die duidelijk maken dat er kinderen oversteken, lopen en fietsen. Dus niet alleen het bekende waarschuwingsbord met de rode rand, maar ook signalering op de wegen zelf kunnen hier bijvoorbeeld aan bijdragen."
Deze klus zal voor wethouder Jolanda Langeveld de nodige studie vergen.

Meer berichten