Gemeenteraad wil Stichting Lisse Marketing tegemoetkomen | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Foto: pixabay

Gemeenteraad wil Stichting Lisse Marketing tegemoetkomen

  Politiek

De gemeenteraad heeft unaniem een amendement op de begroting aangenomen waardoor de Stichting Marketing Lisse wellicht wat steviger op de benen komt te staan.

Door Arie in 't Veld

Volgens de fracties van Nieuw Lisse, de VVD en D66 was de voorgestelde bezuiniging in verhouding tot andere voorstellen disproportioneel. John de Bruin van Nieuw Lisse daarover: "De activiteiten beslaan een breed scala van ondersteunde zaken naar de winkeliers en de horeca en dragen bij aan sociale cohesie van de gemeenschap in Lisse. De winkels en de horeca zijn gediend bij ondersteuning door citymanagement. De SLM draagt bij tot een aantrekkelijk centrum, zodat Lisse een centrumfunctie vervult in de Bollenstreek."

De indieners van het amendement stellen verder dat de kosten ten behoeve van de weekmarkt relatief hoog zijn en de opbrengsten laag (respectievelijk € 43.000,- en € 13.000,-). Door de SLM de markt te laten organiseren worden de kosten voor de gemeente verlaagd en krijgt de SLM de kans om de weekmarkt nieuw cachet te geven. Dit uit oogpunt van verbetering van aantrekkelijkheid van het centrum, als ook uit toeristisch belang, het hele jaar door. De SLM kan als geen ander met de ondernemers deze taak uitvoeren. De fracties stelden voor om de organisatie van de weekmarkt, en daaruit vloeiende kosten en opbrengsten uit te besteden aan de SLM, onder voorwaarde dat de gemeente en de SLM tot een overeenkomst komen en daarin aandacht geven aan de plaats, tijd en ruimte van de markt. Er zal hiervoor geen extra vergoeding worden verstrekt aan de SLM. Na een jaar volgt een evaluatie. Door bovenvermelde wijzigingen wordt toch een bezuiniging van circa € 30.000,-gerealiseerd. Het amendement werd unaniem aangenomen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>