Logo lissernieuws.nl
In 2016 dreigde dansschool Welkom te moeten verkassen uit het Patronaatsgebouw. De gemeente beraadt zich opnieuw over de accommodaties waarop bezuinigd moet worden.
In 2016 dreigde dansschool Welkom te moeten verkassen uit het Patronaatsgebouw. De gemeente beraadt zich opnieuw over de accommodaties waarop bezuinigd moet worden. (Foto: archief)

Raad wil actie op accommodatiegebied

  Politiek

De gemeenteraad wil dat het college spoedig komt met duidelijkheid over de bezuiniging op diverse accommodaties. Een motie daartoe werd tijdens de begrotingsbehandelingen ingediend door de fracties van D66, CDA en Nieuw Lisse.

Door Arie in 't Veld

Een van de meest aansprekende onderwerpen hierin, omdat dit op relatief korte termijn speelt, betreft de functies van De Beukenhof en de bibliotheek. Beide zouden in een gezamenlijke accommodatie gehuisvest kunnen worden, maar dit moet onderzocht worden. De uitkomsten van dit onderzoek dienen nog tijdens de huidige raadsperiode te leiden tot een voorstel aan de raad voor onherroepelijke besluitvorming. De motie werd uiteindelijk door de gehele raad aangenomen, inclusief opmerkingen over een mogelijke toekomst van De Greef en Welkom.
"Maar voor de Beukenhof loopt een onderzoek en de bieb loopt gewoon goed. Ik zie werkelijk niet in waarom die beide samengebracht moeten worden. De motie heeft voor mij dan ook geen realiteitswaarde", aldus Guus Mesman van de PvdA.
De VVD is evenwel van mening dat die twee functies gecombineerd kunnen worden. Cobi van der Wiel van die fractie daarover: "Het is geen noodzaak, maar een oproep aan het college om de noodzaak te onderzoeken. In de motie overwegen de drie fracties dat de bibliotheek wettelijke functies vervult die niet zonder nader onderzoek en onderbouwing buiten de eigen gemeente kunnen worden ondergebracht. Overhaaste opsplitsing van de functies van de bibliotheek zal negatieve effecten hebben op het realiseren van doelstellingen op gebied van laaggeletterdheid, taalvaardigheid, armoede en eenzaamheid, terwijl dit op korte termijn niet leidt tot een verlaging van de gemeentelijke lasten door derving van de huurinkomsten voor de bestaande locatie."

Welkom
Het blijft lastig om accommodaties aan te wijzen waarop flink bezuinigd gaat worden. Neem Welkom. Dan komt de grote vraag waar die dansschool dan naartoe moet. Men spreekt weliswaar over pand Bondstraat 13, maar daarin is wel een succesvol bedrijf gevestigd waar honderden, zo niet duizenden mensen veel dansplezier beleven en waar je niet zo maar omheen kunt. De Greef is ook een accommodatie die best (jonge) mensen trekt, maar anders. "Die is geheel ingericht op het gebruik door de jeugd. En de bieb is de bieb. Dan dus logisch veranderen en niet vervangen door een gebouw dat je nog moet aanpassen. Ga dan die locatie beter benutten," aldus Mesman. Wethouder Jeanet van der Laan zegt over dit alles dat het jongerenwerk van belang is. "We zijn er mee bezig en van De Greef denken ze hierin mee. Er is absoluut geen twijfel over het nut van het jongerenwerk."

Meer berichten