Driekwart miljoen subsidie voor nieuwbouw sportpark | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Foto: pr

Driekwart miljoen subsidie voor nieuwbouw sportpark

  Politiek

De gemeente gaat 750.000 euro verstrekken aan FC Lisse in het kader van de nieuwbouw van de sporthal en kleedaccommodaties, waarvan de aanbesteding niet openbaar zal plaatsvinden. Het centrale uitgangspunt van het bouwproject is dat de gemeente en FC Lisse 'samen apart bouwen'.

Door Arie in 't Veld

De nieuwbouw van de Ter Specke-hal en de accommodatie van FC Lisse wordt in nauwe samenwerking tussen gemeente en de voetbalclub ontworpen en gerealiseerd. De nieuwbouw heeft een totale geraamde waarde van circa 6 miljoen euro (directe bouwkosten). Deze is onderverdeeld in installatiewerkzaamheden enerzijds (geraamde bouwkosten zo'n 2 miljoen euro) en bouwkundige werkzaamheden anderzijds (geraamde bouwsom circa 4 miljoen euro.)

Men streeft naar een elkaar versterkend en efficiënt integraal gebouw, maar het eigendom en de financiële verantwoording (budgetbewaking) blijft wel strikt gescheiden. Zoals bekend bestaat het integrale plan uit een trainingshal en een clubaccommodatie voor FC Lisse. De hal is multifunctionele trainingshal, te splitsen in twee zaaldelen. Geschikt voor breedtesport en bewegingsonderwijs. De clubaccommodatie voor FC Lisse bestaat onder meer uit buitenkleedkamers, horeca-/kantinevoorziening en overige ruimten (bestuurskamer, businessruimte, ontvangstruimte). De Ter Specke-hal en de accommodatie FC Lisse worden aan elkaar verbonden door letterlijk een verbindend bouwdeel. In het verbindend bouwdeel is zowel voor de Ter Specke-hal als voor de accommodatie voor FC Lisse een substantieel deel van het Programma van Eisen / gebouwprogramma opgenomen. De begane grond van het verbindend bouwdeel bestaat uit de binnenkleedkamers van de Ter Specke-hal, de centrale entree van de nieuwbouw, de centrale toiletten, de ontvangstruimte en opslagruimten van FC Lisse. Op de verdieping van het verbindend bouwdeel wordt een deel van de horeca-/kantinevoorziening van FC Lisse gerealiseerd en bevinden zich alle installaties van de nieuwbouw. De Ter Specke-hal en ongeveer de helft van het verbindend bouwdeel worden eigendom van de gemeente. De nieuw te realiseren kleedkamers voor de buitensport en de andere helft van het verbindende deel komen FC Lisse toe.

Eindafrekening
Na ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst door beide partijen ontvangt FC Lisse de eerste termijn van de eenmalige subsidie van 600.000 euro. Na oplevering van de nieuwbouw van de Ter Specke-hal en accommodatie van FC Lisse vindt de eindafrekening plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Daarbij rekening houdend met het feit dat er maximaal een subsidiebedrag van 750.000 euro beschikbaar zal zijn.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>