Lisse legt gebruik lachgas aan banden | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Lachgas in ballonnen is populair onder jongeren.
Lachgas in ballonnen is populair onder jongeren. (Foto: Pixabay)

Lisse legt gebruik lachgas aan banden

  Politiek

Het gebruik van lachgas houdt de gemoederen in Lisse ook bezig. "Zolang lachgas niet strafbaar is, houdt een gemeentelijk verbod geen stand. Het is een waar en daarmee is de verkoop en het gebruik toegestaan. De verkoop is wel aan regels verbonden en het gebruik mag geen hinder of overlast veroorzaken", zo reageert het college van B en W op vragen van Frank Mélotte van het CDA.

Door Arie in 't Veld

"Nu het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) heeft vastgesteld dat het oneigenlijk gebruik van lachgas een gevaar is voor de volksgezondheid, komt het kabinet met een voorstel om lachgas op te nemen in het Opiumbesluit. Maar dit vergt een complexe uitwerking, waardoor uitvoering van dit besluit nog even op zich laat wachten", stelt het college.

APV
In de periode dat het kabinet de Algemene Maatregel van Bestuur aan het uitwerken is, kunnen gemeenten zelf al via de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) maatregelen nemen die gericht zijn op het voorkomen van hinder en overlast die wordt ervaren door het gebruik van lachgas. "Om de overlast van lachgasgebruik tegen te gaan, zetten we in op voorlichting en preventie, ontmoediging van de verkoop en het gebruik", zegt het college. "We treden op tegen hinder en overlast op basis van de APV. Dit geldt ook voor verontreiniging, zoals bij heterdaadsituaties waarbij iemand lachgasampullen achterlaat. Bij evenementen gaan we het gebruik en de verkoop tegen door het stellen van voorwaarden in de vergunningvoorschriften. Verkoop in het algemeen en in de horeca gaan we tegen door gebruik te maken van de APV (venten; standplaatsen) en de Drank- en Horecawet (DHW). De DHW verbiedt kleinhandel vanuit een horecagelegenheid. Indien in een gelegenheid lachgas in pakketjes wordt verkocht kan hierop worden gehandhaafd."
In de Model APV van de Vereniging Nederlandse Gemeenten wordt volgens de Lisser CDA-fractie drugshandel op straat verboden. "Veel gemeenten hebben in hun APV een verbod opgenomen om middelen als bedoeld in de Opiumwet of daarop gelijkende waar, dan wel slaap-, kalmerings- of stimulerende middelen of daarop gelijkende waar, te kopen of te koop aan te bieden. Het kabinet geeft aan dat met deze formulering ook de handel op straat in lachgas kan worden aangepakt." Het college van B en W zegt daarover dat Lisse gebruikmaakt van deze maatregel. "Dit artikel is opgenomen in de APV van Lisse. In de toelichting van de Model APV wordt het volgende over 'daarop gelijkende waar' aangegeven: 'Bij daarop gelijkende waar kan bijvoorbeeld worden gedacht aan nieuwe middelen die al wel worden gebruikt, maar nog niet op de lijst voorkomen en waartegen wel moet worden opgetreden.' Ook in Hillegom en Teylingen is deze mogelijkheid in de APV reeds opgenomen. Wij nemen een dergelijk verbod op in de vergunningen bij evenementen: 'Het is verboden op het evenemententerrein lachgas te gebruiken of te verkopen als dit gebruik hinder veroorzaakt voor personen of dat de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt."

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>