Aandacht voor huisvesting arbeidsmigranten | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Er moet een betere registratie van arbeidsmigranten komen, stellen de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.
Er moet een betere registratie van arbeidsmigranten komen, stellen de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. (Foto: pixabay)

Aandacht voor huisvesting arbeidsmigranten

  Politiek

De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen bekijken samen met andere gemeenten in de regio op welke manier het vraagstuk van het toenemende aantal arbeidsmigranten kan worden aangepakt.

Door Arie in 't Veld

Wethouder Jeanet van der Laan zegt dat er na een aantal jaren van betrekkelijke rust, weer nadrukkelijk aandacht voor het vraagstuk van arbeidsmigranten is. Het is essentieel dat de basisregistratie personen (BRP) een betrouwbaar beeld geeft van de in de gemeente woonachtige mensen. "We hebben als gemeenten onvoldoende zicht op wie waar woont of verblijft en de noodzaak bestaat tot een betere registratie. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor andere (overheids)partijen is de BRP bepalend en maatgevend voor het woonadres van in Nederland verblijvende personen (kiesregister, UWV, SVB, belastingdienst, ISD, politie, justitie, etc.), Iedereen moet er dan ook op kunnen vertrouwen dan het BRP een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid als het gaat om het woonadres van ingezetenen in Nederland. Dat geldt overigens ook voor de andere basisregistratie waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, de basisregistratie adressen en gebouwen."

De lokale en regionale economie leunt voor een deel op de inzet van arbeidsmigranten. In toenemende mate wordt een beroep gedaan op de inzet van EU-arbeidsmigranten en dit beperkt zich niet meer alleen tot de land- en tuinbouw. Ook in de industriële en dienstverlenende sectoren gebeurt dit. Denk in onze regio bijvoorbeeld aan C&A en Menken. Alleen al in het belang van de lokale en regionale economie is het noodzakelijk na te denken over en te komen tot meer huisvesting voor arbeidsmigranten.

"Het is wenselijk (zo mogelijk op het niveau van de Duin- en Bollenstreek), maar in elk geval op het HLT-niveau met relevante spelers zoals werkgevers, huisvesters, sociale en commerciële verhuurders en uitzendbureaus afspraken te maken over uitbreiding van het areaal huisvestingsvoorzieningen voor arbeidsmigranten en te handhaven op woon- en verblijfssituaties die niet aan de voorschriften voldoen", aldus Van der Laan.

Als uitvloeisel van het nieuw te formuleren beleid zijn toezicht en handhaving nodig. Huisvesters en werkgevers die lak hebben aan de regels om zo goedkoop mogelijk uit te zijn, hebben lagere kosten dan hun collega's die het wel netjes willen doen. Zij belemmeren daarmee investeringen in fatsoenlijke huisvesting. Behoudens dringende omstandigheden in het kader van de openbare orde of volksgezondheid zal het actief inzetten op handhaving evenwel pas aan de orde zijn op het moment dat alternatieve huisvestingsvoorzieningen zijn gerealiseerd. Dan moet worden beoordeeld of deze handhavingstaak binnen de bestaande capaciteit en de te stellen prioriteiten kan worden ingericht of dat aanvullende (tijdelijke) capaciteit nodig is.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>