Logo lissernieuws.nl
Lies Spruit en Guus Mesman (plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad Lisse).
Lies Spruit en Guus Mesman (plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad Lisse). (Foto: Sven van der Vlugt)

Gemeenteraad Lisse beveelt burgemeester Lies Spruit aan voor herbenoeming

  Politiek

De gemeenteraad van Lisse heeft op dinsdag 30 juni tijdens een bijzondere raadsvergadering besloten burgemeester A.W.M. (Lies) Spruit bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming. De aanbeveling wordt verzonden aan de commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, die op zijn beurt de aanbeveling aanbiedt aan de Kroon. De nieuwe ambtstermijn van de huidige Kroon benoemde burgemeester gaat in op 5 november 2020.

Het besluit van de gemeenteraad werd genomen in een besloten vergadering, waaraan geen wethouders mochten deelnemen. In de vergadering sprak de gemeenteraad over de werkzaamheden en bevindingen van de Vertrouwenscommissie. Daarna vond stemming plaats. Dit gebeurde op verzoek van de gemeenteraad in het bijzijn van burgemeester Lies Spruit, wat tekenend is voor de goede verhoudingen onderling. Hoe de verschillende partijen of raadsleden hebben gestemd blijft geheim. De besloten vergadering werd gevolgd door een openbare vergadering, waarin het besluit van de gemeenteraad inzake de aanbeveling voor herbenoeming bekend werd gemaakt. De vergaderingen werden voorgezeten door de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, tevens voorzitter van de Vertrouwenscommissie, de heer A.G.M. (Guus) Mesman.

Namens de Vertrouwenscommissie feliciteerde de heer Mesman burgemeester Lies Spruit met de positieve aanbeveling van de gemeenteraad van Lisse. Hij memoreerde dat hiermee een belangrijke stap is gezet op weg naar de feitelijke herbenoeming later in het jaar. Iets waar de gemeenteraad en naar hij verwacht de bewoners van Lisse blij mee zullen zijn.
Mesman: “Wij waren unaniem in ons oordeel en advies aan de gemeenteraad. Op basis van de profielschets, de gesprekken die eerder met de burgemeester plaatsvonden en andere gesprekken met betrokkenen, kwamen wij tot het oordeel dat de burgemeester Lies Spruit op een uitstekende wijze invulling heeft gegeven aan de door de gemeenteraad vastgestelde competenties in de profielschets. We zagen daarin ruim voldoende aanleiding om aan de minister van Binnenlandse Zaken de aanbeveling te doen haar als huidige Kroon benoemde burgemeester van Lisse te benoemen voor een nieuwe ambtstermijn. Het zou gek zijn als je met zo’n positief rapport iets anders zou besluiten.”

De aanbeveling is voorbereid door een Vertrouwenscommissie die op grond van de vigerende Verordening bestond uit de voorzitters van alle fracties in de gemeenteraad: de heer F.E. Mélotte, de heer R.F.J. Veldhoven (Nieuw Lisse), de heer S.T.M. Van Riel (D66), de heer W.H. Slootbeek (VVD), de heer V. Scheurwater (SGP/CU) en de heer A.G.M. Mesman (PvdA). De commissie wees uit haar midden de heer Mesman (PvdA) als voorzitter aan en werd ondersteund door de raadsgriffier van de gemeente Lisse, mevrouw drs. M.G.J. Veeger.

Burgemeester Lies Spruit dankt de gemeenteraad en inwoners voor het in haar gestelde vertrouwen. “Ik kijk uit naar een nieuwe periode met nieuwe uitdagingen. Lisse is een interessante gemeente met een lange traditie. De plezierige contacten met inwoners, organisaties, verenigingen en ondernemers hoop ik te kunnen voortzetten. Lisse is een plek waar naast tradities veel ruimte is voor vernieuwing. Dat spreekt mij erg aan. Ik vind het een voorrecht om burgemeester van Lisse te mogen blijven.”

Meer berichten