Logo lissernieuws.nl
De gemeente zet in op meer woningen voor starters en senioren.
De gemeente zet in op meer woningen voor starters en senioren. (Foto: pixabay)

Gemeente vraagt uw mening over woonprogramma 2020-2024

  Politiek

Gemeente Lisse vindt dat iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Het college brengt die ambitie nu ook tot uitdrukking in het woonprogramma. Daarin staat welke huizen in Lisse de komende jaren nodig heeft om iedereen een eigen veilige plek te geven. In het nieuwe woonprogramma is vooral aandacht voor jongeren en senioren.

Met woningen speciaal voor deze groepen komen de bestaande woningen weer op de markt en komt er doorstroming op gang. Het woonprogramma is in concept klaar en het college vraagt daarover nu uw mening.

Waarom een woonprogramma?
Iedere gemeente schrijft om de paar jaar een woonprogramma. Daarin staat hoeveel van welke soort woningen er in de gemeente zijn. En ook voor wie die woningen zijn bedoeld. Omdat de behoefte elke paar jaar verandert, stelt de gemeente het woonprogramma regelmatig bij. In Lisse is nu een concept van het woonprogramma 2020-2024 klaar. Een stuk waarover de gemeente de inwoners wil raadplegen. Zo komt een definitief stuk tot stand om een evenwichtiger woningmarkt voor Lisse te realiseren.

Doelen van de gemeente
Het college wil dat iedereen een eigen veilige plek heeft in Lisse. Dat betekent dat het aanbod van woningen net zo divers moet zijn als de inwoners zelf. Omdat er nu een tekort aan woningen is – net als elders in het land – wil het college sneller nieuwe bouwplannen realiseren. Dat kan de gemeente niet alleen, daar voor zijn ontwikkelaars, woningcorporaties en particuliere bouwers nodig. Die vinden in dit woonprogramma wat voor een soort huizen de gemeente wil bouwen, voor wie, hoeveel en hoe die woningen gebouwd moeten worden.
Wethouder Jolanda Langeveld: “Het college wil er niet alleen maar over praten, maar ook actie ondernemen. Met het woonprogramma in de hand, kunnen we nu steviger onderhandelen. Waar wij zelf grond bezitten, willen wij woningen speciaal voor starters en senioren (laten) realiseren. In nieuwbouwprojecten van partijen of particulieren gaan wij deze ambities verder realiseren. Dus op straat is straks de diversiteit in woningen ook echt terug te zien.”

Uw mening telt
De gemeente heeft het eerste werk gedaan. Nu bent u aan zet. Laat weten wat u van deze ambities vindt. En natuurlijk van hoe de gemeente die wil realiseren. Dat staat allemaal in het concept van het woonprogramma 2020-2024. U kunt het lezen op het gemeentehuis of downloaden van de site. Uw reactie kunt u per mail of mondeling geven. De reacties gebruikt de gemeente om het programma beter te maken of aan te passen. Het definitieve woonprogramma wordt vervolgens door de gemeenteraad besproken en bekrachtigd.

Wanneer en waar kunt u het stuk lezen?
Vanaf nu tot en met 8 september is het concept van het woonprogramma 2020-2024 ‘evenwichtig op de woningmarkt’ te downloaden van de website www.lisse.nl/woonprogramma. Hier vindt u ook meer informatie over het programma en hoe u kunt reageren. U kunt natuurlijk ook langskomen op het gemeentehuis aan de Heereweg 254 in Lisse. Maak dan wel eerst even een afspraak via 14 0252.

Hoe kunt u reageren?
Als u vindt dat er nog iets moet worden aangepast in het programma, laat het dan weten aan het college van burgemeester en wethouders van Lisse. Dit kan per e-mail, post of mondeling. Stuur uw bericht aan: het college van burgemeester en wethouders van Lisse. Via het mailadres gemeente@lisse.nl of Postbus 200, 2160 AE Lisse. Voor een mondelinge reactie kunt u tijdens werkdagen telefonisch een afspraak maken via 14 0252. Zet in uw bericht graag deze zin: dit is mijn zienswijze op het concept woonprogramma 2020-2024 ‘evenwichtig op de woningmarkt.’ Wanneer u al tevreden bent over het voorgestelde programma, mag u natuurlijk ook altijd een berichtje sturen.

Meer berichten