Logo lissernieuws.nl
Ook bij DSV-locatie Rustoord werd in de lockdownperiode geregeld iets georganiseerd voor de bewoners.
Ook bij DSV-locatie Rustoord werd in de lockdownperiode geregeld iets georganiseerd voor de bewoners. (Foto: Ruth Eppink)

Hoe zit het met de garantstellingen van Lisse voor DSV en FC Lisse?

  Politiek

De PvdA-fractie in Lisse heeft het college van B en W vragen gesteld over de garantstelling van de gemeenten Katwijk en Lisse aan zorgorganisatie DSV (waar woonzorglocatie Rustoord onder valt). DSV kampt al enige tijd met financiële problemen. De PvdA wil weten of de gemeente niet in de problemen komt door deze garantstelling.

Zo vroeg de fractie of de steun van Katwijk aan DSV financiële gevolgen heeft voor de gemeente Lisse. Volgens het college is het antwoord daarop nee. "De garantstelling van Lisse betreft een door DSV aangetrokken afzonderlijke lening met een specifiek onderpand als zekerheidsstelling. De voorfinanciering van rente- en aflossingsverplichtingen door de gemeenten betaalt DSV normaliter geheel terug. Mocht DSV onverhoopt toch niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen, doet zich het volgende voor:
• Voor de garantstelling heeft Lisse het recht van parate executie/ recht van hypotheek op het onderpand van Rustoord dat een voldoende waarde vertegenwoordigt om de lening af te dekken;
• DSV betaalt de voorfinanciering terug aan Katwijk en Lisse naar verwachting in de verhouding van garantstelling (55:15)."
De fractie van Guus Mesman is ook benieuwd of er een zekerstelling/onderpand is geregeld voor het geval DSV van de garantstelling gebruik wil maken. "Rustoord vormt het onderpand, waarop Lisse recht van 1e hypotheek heeft. De waarde van het onderpand is voldoende om de lening af te dekken", luidt daarop het antwoord van het college.
De PvdA is benieuwd voor welk bedrag Lisse aansprakelijk gesteld kan worden. Hierop reageren burgemeester en wethouders: "De Bank kan aanspraak doen op Lisse om de lening van € 15 miljoen minus eventueel reeds gedane aflossingen af te lossen. In dat geval heeft Lisse het recht van parate executie om Rustoord te verkopen. Het risico bestaat dat er een bedrag aan kosten niet verhaald kan worden. Dat risico is opgenomen in het risicoprofiel van de gemeente en dient - als het risico zich manifesteert - opgevangen te worden door een onttrekking aan de reserve Weerstandsvermogen."

FC Lisse
Behalve over DSV had de PvdA-fractie ook een vraag over de toekomst van FC Lisse; met betrekking tot de nieuwbouw staat de gemeente immers ook garant. De fractie schrijft: Vanwege sluiting van de kantine bij FC Lisse heeft men daar ook minder inkomen gehad. Wat is de stand van zaken betreffende de nieuwbouw en hoe is de daarbij behorende garantstelling financieel geregeld?
Volgens het college staat Lisse samen met de Stichting Waarborgfonds Sport garant voor een lening van € 1,7 miljoen, waarvan het deel van Lisse € 1,45 miljoen bedraagt. Ook hier heeft de gemeente het recht van 1e hypotheek. Wat betreft de voortgang van de nieuwbouw: momenteel loopt de aanbesteding van de uitvoerende partijen (bouwkundig aannemer en installateur). Op 30 juli 2020 worden de aanbiedingen van de bouwkundig aannemers verwacht. Op 6 augustus komende de aanbiedingen van de installateurs binnen. Onder de voorwaarde dat de aanbiedingen binnen het budget passen, kunnen de opdrachten naar verwachting eind augustus worden gegund. Daarna start in samenwerking met de gecontracteerde aannemers de bouwvoorbereidingsperiode. Geplande bouwstart is december dit jaar. Naast de aanbesteding is ook de aanvraag omgevingsvergunning (bouwvergunning) recent ingediend, meldt het college desgevraagd.

Meer berichten