Logo lissernieuws.nl
Foto: pr

Begroting 2021: beperkte lastenstijging voor inwoners en opnieuw een financieel tekort

  Politiek

Het college van burgemeester en wethouders van Lisse biedt de gemeenteraad  een sluitende begroting voor 2021 aan. “We blijven inzetten op onze collegeambities, binnen de beperkte financiële ruimte die we als gemeente hebben” aldus wethouder Kees van der Zwet (financiën). “Onze ambities kunnen binnen de begroting 2021 worden gerealiseerd, waarbij de lastenstijging voor onze inwoners beperkt blijft.”

Het meerjarenperspectief laat zien dat er vooralsnog opnieuw een structureel financieel tekort is. Het college kiest er bewust voor om deze tekorten op dit moment inzichtelijk te maken en de bedragen negatief te laten staan in het meerjarenperspectief. “Samen met andere gemeenten uit het land geven we op deze manier een signaal af aan het Rijk dat de decentralisaties niet toekomstbestendig zijn ingericht”, aldus Van der Zwet. “Het Rijk laat ons in voortdurende onzekerheid verkeren door constante veranderingen van de uitkering uit het gemeentefonds. Wat dat betreft is het echt twee voor twaalf.” 

De collegeambities
Het college van Lisse heeft bij het aantreden drie ambities gepresenteerd waarop zij het dorp verder wil ontwikkelen: een aantrekkelijk Lisse, vitale inwoners en duurzame innovatie. Binnen de beperkte financiële mogelijkheden voor aankomend jaar heeft het college in 2021 de volgende focus aangebracht. Wonen, werken en recreëren in Lisse blijft de focus. “We werken verder aan het verbeteren van de bereikbaarheid door een nieuwe visie op te stellen na het wegvallen van de Duinpolderweg”, zegt wethouder Van der Zwet. “Ook wordt blijvend gebouwd aan een divers woningaanbod op bijvoorbeeld de locatie van Plan 4 en de Cardeaschool. En er is aandacht voor het levendig houden van ons centrum. Onze samenwerking met Keukenhof zetten we ook in 2021 door. Samen werken we aan het vergroenen en verduurzamen van ons dorp.”

Integraliteit in het sociaal domein
Door een brede maatschappelijke agenda te ontwikkelen en de integrale toegang te realiseren, bereikt het college de beste en meest betaalbare zorg voor de inwoners. Van der Zwet: “De juiste hulpvragen zijn snel zichtbaar en daardoor kan ook preventief snel gehandeld worden.”
Het college gaat ook vernieuwen voor een duurzame toekomst van ons dorp. “We zien daarvoor kansen op het gebied van de energietransitie, veiligheid en ondermijning. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op dit gebied en dit bouwen we verder uit”, aldus Van der Zwet.

Digitaler werken
De gemeente zelf verandert ook mee. “We gaan (nog) digitaler werken. Nu we beperkt zijn in onze fysieke ontmoetingen, investeren we in 2021 in middelen om elkaar digitaal te ontmoeten, om toch zoveel mogelijk samen te werken aan onze toekomst.”
Als laatste binnen deze ambitie wil het college graag meer verduurzaming van de buitenruimte. Van der Zwet: “Binnen de bestaande budgetten en werkzaamheden bekijken we bij onderhoud waar het mogelijk is om ons direct voor te bereiden op de klimaatveranderingen. De resultaten uit de klimaatstresstest gebruiken we hierbij als leidraad.”

Toekomst onzeker
Volgens wethouder Van der Zwet is de toekomst onzeker. “De al genoemde uitkeringen van het Rijk fluctueren, kosten van het sociaal domein stijgen en het voorzieningenniveau van Lisse is bovengemiddeld hoog. We zullen moeten toewerken naar een toekomstbestendige begroting. In 2021 hopen we samen met de gemeenteraad en onze inwoners daarin al een aantal stappen te zetten.”
Het college houdt onverminderd de ambitie om samen verder te bouwen aan een mooie gemeente, ervoor te zorgen dat Lisse klaar is voor de (financiële) toekomst. “Of zoals we ons collegeprogramma de titel meegaven: Samen duurzaam denken, samen vernieuwend doen!”

Meer berichten