Plan voor nieuwbouw Trompenburg komt ter inzage
Logo lissernieuws.nl
Impressie van de nieuwbouw op het braakliggende terrein Trompenburg.
Impressie van de nieuwbouw op het braakliggende terrein Trompenburg. (Foto: website trompenburg)
Nieuwbouw

Plan voor nieuwbouw Trompenburg komt ter inzage

  Politiek

Om een invulling te geven aan het al jaren braakliggende terrein Trompenburg is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het braakliggende terrein “Trompenburg” is gelegen tussen de Achterweg, Vuursteeglaan, Heereweg en Woonzorgcentrum Rustoord. 

Dit terrein is aangekocht door Wilma Wonen om hier, volgens de wens van het college, woningbouw te ontwikkelen. Op deze locatie zijn maximaal 65 woningen beoogd, bestaande uit een vrijstaande woning, twee-onder-een kapwoningen, appartementen en rijtjeswoningen. De woningbouwontwikkeling past niet binnen het huidige bestemmingsplan Lisse Dorp 1995. Een bestemmingsplanwijziging is daarom noodzakelijk om de voorgenomen woningen te realiseren. Het bestemmingsplan Trompenburg Lisse voorziet hier in. Besloten wordt om het voorontwerpbestemmingsplan Trompenburg voor inspraak ter inzage te leggen en het wettelijk vooroverleg te starten.

Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan wordt na uw goedkeuring voor zes weken ter inzage gelegd voor inspraak. Omwonenden worden hier per brief over geïnformeerd en er volgt een publicatie in het LisserNieuws. Er is ook een website opgericht speciaal voor dit project, te weten: www.nieuwtrompenburg.nl. Op deze website wordt een filmpje geplaatst met de introductie en uitleg over het voorontwerpbestemmingsplan en de inspraak. Er is gekozen voor deze website en een filmpje omdat we vanwege de coronamaatregelen geen inloopbijeenkomst kunnen organiseren. Omwonenden en geïnteresseerden kunnen zich ook via deze website aanmelden voor een digitale nieuwsbrief om zo op de hoogte te worden gehouden.
Uit de inspraakreacties en het vooroverleg met de wettelijke overlegpartners kunnen zaken naar voren komen die ervoor zorgen dat het plan aangepast moet worden. Deze aanpassingen kunnen verwerkt worden in het ontwerpbestemmingsplan. Belanghebbenden en omwonenden kunnen het plan vanaf 12 januari 2021 op de gemeentesite inzien en vragen en opmerkingen maken.

Meer berichten