Logo lissernieuws.nl
<p>Leegstand is een probleem dat al jaren speelt en niet alleen in Lisse.</p>

Leegstand is een probleem dat al jaren speelt en niet alleen in Lisse.

(Foto: archief/AihV)

Ondernemers, gemeente Lisse en vastgoedeigenaren willen leegstand aanpakken

  Politiek

Het centrum van Lisse als winkelhart van de Bollenstreek moet toekomstbestendiger worden. Mede op initiatief van ondernemersvereniging Dorpshart Lisse is er daarom half januari een traject gestart waarin ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente samen gaan bouwen aan een ontwikkelagenda voor het centrum van Lisse. Het doel van deze ontwikkelagenda is ervoor zorgen dat Lisse ook in de toekomst een bruisend centrum heeft. Een onderwerp dat hoog op de agenda staat, is het aanpakken van leegstand.

Lisse is vanouds het winkelhart van de Bollenstreek. Deze regiofunctie heeft ervoor gezorgd dat het dorp altijd een breed scala aan winkels en horeca zaken heeft gehad. Maar de afgelopen jaren hebben ontwikkelingen, zoals de toename van het aantal online-aankopen, ook hun uitwerking op dit winkelhart gehad. Hierdoor komt het centrum voor nieuwe uitdagingen te staan. In deze uitdagingen staat een vraag centraal: Hoe maken we gezamenlijk een toekomstbestendiger centrumgebied?.

Gezamenlijke aanpak, veelbelovend proces
Om deze vraag te beantwoorden zullen ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren optrekken in een proces dat begeleid wordt door een samenwerking van adviesbureau Vierders, Partners+Pröpper, Blue Ocean Company en het Kadaster. Deze groep is gespecialiseerd in transitie en transformatieopgaves. Met hun aanpak hebben ze al verschillende successen behaald in andere gemeenten die te kampen hadden met vergelijkbare vraagstukken.

Stap 1: verkenning van de opgave
Op dit moment werken we aan de verkenning van de opgave. In deze eerste stap leggen we contact met een representatieve groep ondernemers in Lisse en vastgoedeigenaren met bezit in het centrum. Met deze groep leggen we vast welke richting we op moeten om het centrumgebied toekomstbestendiger te maken. Met de stappen die daar op volgen komen we uiteindelijk tot een actielijst en een uitwerking van de eerste verbeterpunten via pilots. Gedurende deze stappen onderzoeken we elke keer opnieuw welke belanghebbenden we hierbij moeten betrekken. Op deze manier willen we met elkaar, op een doelgerichte manier, een sterker centrum bouwen.

Meer berichten