Logo lissernieuws.nl
Foto: Pexels.com

Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse start onderzoek naar schuldhulpverlening

  Politiek

In 2012 heeft de toenmalige rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout onderzoek gedaan naar schuldhulpverlening. Tijdens het onderzoek is gevraagd hoe de drie gemeenten omgingen met schuldhulpverlening. De drie gemeenteraden hebben destijds alle aanbevelingen uit dat rapport overgenomen. De rekenkamercommissie Hillegom en Lisse (RKC HL) is nu benieuwd of alle aanbevolen maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en start hiervoor een nieuw onderzoek.

De Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse kijkt niet alleen naar het verleden. Zij wil ook graag weten of de gemeenten inzicht hebben in de huidige potentiële doelgroepen voor de schulddienstverlening, de term die tegenwoordig vaak gebruikt wordt in plaats van schuldhulpverlening. En hoe de zogenoemde vroegsignalering  is ingericht. Ook wil de commissie graag weten hoe de nazorg ter voorkoming van een terugval in de oude patronen is geregeld.
Het onderzoek, waar ook gebruikers van schuldhulpverlening bij betrokken zijn, wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau BMC. De rekenkamercommissie Hillegom en Lisse streeft ernaar om in september haar eindrapport aan te bieden aan de gemeenteraad van Hillegom en de gemeenteraad van Lisse.

Meer berichten