Logo lissernieuws.nl
Door de coronacrisis nam het aantal gevallen van woonoverlast toe. Mensen werkten meer thuis en er was verder weinig vertier.
Door de coronacrisis nam het aantal gevallen van woonoverlast toe. Mensen werkten meer thuis en er was verder weinig vertier. (Foto: Pexels.com)

Gemeente Lisse: ‘Stevig inzetten op veiligheid’

  Politiek

Gemeente Lisse wil samen met politie, justitie en andere partijen ook het komend jaar stevig inzetten op het tegengaan van ondermijning, woonoverlast, maatschappelijke onrust en cybercrime. Daarnaast besteedt de gemeente met partners speciale aandacht aan de aanpak van overlast en criminaliteit door jongeren, woninginbraken, verkeersveiligheid en huiselijk geweld.

Dit blijkt uit het Veiligheidsjaarplan dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld en heeft aangeboden ter bespreking met de gemeenteraad. De gemeente stelt elk jaar een veiligheidsjaarplan op, waarin prioriteiten worden gesteld. Terugblikkend op 2020 blijkt dat de coronacrisis op veel thema’s van invloed is geweest. Zowel de politie als de eigen gemeentelijke handhavers (BOA) waren zoveel tijd kwijt aan de handhaving rondom corona dat ze ander werk hebben moeten laten liggen. 

Meer woonoverlast
Zo is het aantal meldingen van woonoverlast toegenomen. Dit kan verklaard worden doordat inwoners thuis moesten gaan werken en daardoor eerder overlast ervaarden. Daarnaast zijn inwoners door de coronamaatregelen beperkt in mogelijkheden tot vertier, waardoor er andere uitlaatkleppen zijn gezocht.
De inwoners van Lisse voelen zich overigens redelijk veilig; zij geven het veiligheidsgevoel een 7,7. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde, namelijk een 7,4. Toch wil het college ervoor zorgen dat dit cijfer nog hoger wordt.

Ondermijning
Het tegengaan van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is heel belangrijk voor het college. Ondermijning betekent dat criminelen uit de onderwereld gebruikmaken van diensten van onze samenleving (de bovenwereld). Daardoor raken deze twee werelden met elkaar verweven. Criminelen kunnen hiermee druk uitoefenen op de samenleving en misbruik maken van mensen of voorzieningen. Uiteraard wil de gemeente dit zoveel mogelijk voorkomen.
“Zonder hulp van de bovenwereld geen succesvolle onderwereld”, aldus burgmeester Lies Spruit. “We zien ook in Lisse dat criminelen pogingen doen om in leegstaande bedrijfshallen en schuren te werken aan illegale zaken.”
In 2020 is veel gedaan om ondermijning tegen te gaan, door samen met partners, waaronder de politie en de Belastingdienst, regelmatig controles uit te voeren. Bij deze controles zijn onder meer air soft–wapens en illegale bewoning aangetroffen.

Cybercrime
Inwoners en ondernemers zijn in 2020 meer slachtoffer geworden van cybercrime. Dit is een landelijke trend. Het college wil in 2021 actief inzetten op bewustwording hierover. Zo organiseren de politie en Bureau Halt in het najaar een informatieve dag over ‘money muling’ voor leerlingen van het Fioretti College. Met ‘money muling’ (geldezels) misbruiken criminelen bankrekeningen van jongeren.
Bij de aanpak van jeugdcriminaliteit en overlast is een preventieve aanpak van belang. Het vroegtijdig signaleren van zorgwekkende ‘gevallen’ op school, door jongerenwerker, politie en boa’s is cruciaal. De gemeente stimuleert nauwe samenwerking tussen die partijen.

Verkeer
Verkeersveiligheid is een onderwerp dat sterk leeft in Lisse. Het college heeft dit onderwerp dan ook toegevoegd in het Veiligheidsjaarplan 2021. “Onveilig rijgedrag brengt  gevaren met zich mee”, aldus burgmeester Spruit. “Het versterkt daarnaast ook een gevoel van onveiligheid.”

Meer berichten