Logo lissernieuws.nl
Foto: gemeente Lisse

Oproep college B en W Lisse: reageer op Omgevingsvisie!

  Politiek

Het college van B en W heeft onlangs de Omgevingsvisie voor Lisse gepresenteerd. In de Omgevingsvisie wordt beschreven hoe Lisse er mogelijk in 2040 zal uit zien en wat daarvoor nodig is. Daar moeten ook keuzes voor gemaakt worden, keuzes die Lisse klaar maken voor de toekomst. Uiteindelijk zal de gemeenteraad de Omgevingsvisie vaststellen, maar het college roept bewoners op om voor die tijd zelf ook te reageren op de plannen. Dat kan tot 6 oktober.

Onderwerpen die in de Omgevingsvisie aan de orde komen zijn onder andere mobiliteit, openbaar vervoer, inrichting van de openbare ruimte en woningbouw. Daarnaast is er aandacht voor sport, evenementen, mantelzorg, duurzaamheid en biodiversiteit. Wethouder Jolanda Langeveld: “In Lisse floreert iedereen een leven lang. De meest kwetsbare mensen moeten een plek kunnen vinden en houden binnen Lisse. Daarom richten we ons op mantelzorgers, vrijwilligers en verenigingen. Dit moeten we wel samen doen.”
Wethouder Jeffrey van Haaster: “Om fit en gezond te blijven, is een gezonde levensstijl belangrijk. In Lisse hebben we veel hoogwaardige sportfaciliteiten, zoals Sportpark Ter Specke en De Waterkanten. We hechten hier veel waarde aan en willen deze faciliteiten dan ook behouden en, waar mogelijk, multifunctioneel gebruiken.”

Dorps wonen
Lisse heeft behoefte aan betaalbare woningen. Wethouder Langeveld: “Samen werken we aan woningen voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren en senioren. Door doorstroming voor senioren aantrekkelijker te maken, komen er woningen vrij voor starters en gezinnen. Ook voor onze jeugd hebben we aandacht nodig. Lisse beschikt over een aantal prima basisscholen en zelfs een middelbare school. Lisse heeft een aantal hele mooie voorzieningen, zoals een museum en een bioscoop.”

Winkelgebied
Wethouder Kees van der Zwet: “We werken hard aan de doorontwikkeling van het centrum. Om onze positie als winkelgebied in de regio te behouden, is dit hard nodig. Ook wordt er bekeken welke leegstaande panden er op een andere manier gebruikt zouden kunnen worden. Om Lisse interessant te houden voor onze ondernemers is de toegankelijkheid van Lisse heel belangrijk. We staan allemaal regelmatig in de files. Daarom kiezen wij ervoor om in te zetten op de oost-west verbindingen. Hierbij kan worden gedacht aan een nieuwe wegverbinding door de Rooversbroekpolder. Hierover zijn wij in gesprek met de verschillende provincies en onze buurgemeenten.”

Evenementen
Burgemeester Lies Spruit: “Ook voor evenementen moet ruimte blijven in Lisse. ’t Vierkant is de afgelopen periode afgesloten voor autoverkeer en dit is heel goed bevallen. Er wordt gekeken of deze situatie permanent kan worden gemaakt. Uiteraard kan het zijn dat een evenement overlast veroorzaakt. Samen moeten we kijken hoe we eventuele overlast kunnen minimaliseren. Goede openbaarvervoerverbindingen zijn belangrijk voor alle doelgroepen. Voor de student die naar zijn school gaat, de harde werker die naar haar werk in de zorg gaat, voor de senioren die op familiebezoek gaan.”

Jouw mening
Er is veel te zeggen over de overige onderwerpen, maar het college van B en W wil ook graag de mening van de inwoners van Lisse horen. Meer informatie over de Omgevingsvisie vindt u op de website van de gemeente Lisse www.lisse.nl/inzoomen.

Meer berichten