Logo lissernieuws.nl
<p>De gemeente zet de komende periode in op onder meer het isoleren van huizen.&nbsp;</p>

De gemeente zet de komende periode in op onder meer het isoleren van huizen. 

(Foto: pixabay)

Raad stemt in met Transitievisie Warmte 1.0

  Politiek

De gemeenteraad van Lisse heeft vorige week donderdag de Transitievisie Warmte 1.0 vastgesteld. Daarmee wordt een eerste stap gezet op weg naar een CO2-neutrale en aardgasvrije bebouwde omgeving in 2050. 

Door Jos Draijer

Deze visie geeft oplossingsrichtingen voor de transitie naar nieuwe, duurzame oplossingen voor opwekking van energie die haalbaar, betaalbaar en betrouwbaar zijn voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat betekent dus niet dat de komende jaren meteen begonnen wordt met het aardgasvrij maken van wijken in Lisse. De ambitie is om dat pas in 2030 te doen. Wel moet in 2025 bekend zijn welke wijken dat zijn. In de periode daarvoor wordt vooral ingezet op energiebesparing door meer isoleren van woningen en gebouwen, onderzoek doen naar betrouwbare warmtenetten en alternatieve energiebronnen ter vervanging van aardgas. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden nauw betrokken. Duidelijke voorlichting en communicatie zijn daarbij onontbeerlijk. 

Busreis
Alle fracties in de gemeenteraad stemden in met de Transitievisie Warmte 1.0, maar het enthousiasme daarover verschilde waarneembaar toen zij hun mening gaven over het collegevoorstel. CDA-raadslid Jeanette Loos gebruikte de metafoor van een reis met de bus op weg naar een nog onduidelijke bestemming. Niet instappen - niets doen - is geen optie, vond ze, maar waar ga je zitten? Niet vooraan, niet achteraan, in het midden dan maar. Anders gezegd: “op dit moment doen wat al kan. Maar ook een tweedeling voorkomen rondom de warmtetransitie.” Andere fracties haakten in op deze metafoor.

Raadslid Jacqueline van Dooren van D66 wilde wel voorin zitten. Zij miste het gevoel van urgentie over de warmtetransitie. “Daarom vol gas, eh, stroom vooruit.”
PvdA-raadslid Guus Mesman wilde ook wel voorin zitten “omdat je dan beter ziet waar je heen gaat.” Hij hamerde erop dat alternatieven voor aardgas haalbaar en betaalbaar moeten zijn omdat anders draagvlak ontbreekt.
De nieuwe VVD-lijsttrekker Martijn Tibboel liet maar in het midden waar hij zou zitten in de bus “zolang nog onbekend is hoe en waar we uitkomen met deze busrit.”
Voor Vincent Scheurwater van de SGP/ChristenUnie maakte het niet veel uit waar hij in de bus zat. Hij kijkt vooral uit naar het uitvoeringsplan omwille van de duidelijkheid. Nieuw Lisse-raadslid Rob Veldhoven maakte van zijn hart geen moordkuil: achter in de bus, en het liefst met de allerlaatste bus. “Nog onduidelijk waar we heen gaan. De warmtetransitie als onderdeel van het Klimaatakkoord is politiek gestuurd, maar is eigenlijk meer een technische revolutie. Die processen lopen niet synchroon.”

Wethouder Jeffrey van Haaster constateerde met genoegen dat ondanks meningsverschillen alle fracties zijn ingestapt in de bus. Hij benadrukte dat de presentatie van het uitvoeringsplan en tijdspad medio 2022 een belangrijke stap is voor de raad, omdat deze Transitievisie Warmte 1.0 daar dan in uitgewerkt is.

Meer berichten