Logo lissernieuws.nl
<p>De D66-fractie bezocht afgelopen weekend diverse verenigingen in de Rooversbroekpolder.</p>

De D66-fractie bezocht afgelopen weekend diverse verenigingen in de Rooversbroekpolder.

(Foto: pr)

Werkbezoek D66-fractie bij verenigingen in Rooversbroekpolder vanwege Omgevingsvisie

  Politiek

De gemeenteraad besluit op 25 november over de Omgevingsvisie, oftewel de toekomstplannen voor Lisse tot 2040. Daarin staan diverse plannen genoemd voor de Rooversbroekpolder. Er zijn zienswijzen ingediend, onder andere door de Volkstuindersvereniging Lisse, scoutinggroep Shawano’s, en de Lissesche IJsclub. Daarop besloot de fractie van D66 Lisse op werkbezoek te gaan en te luisteren naar hun zorgen.

In de Omgevingsvisie staan verschillende invullingen beschreven van de Rooversbroekpolder: woonwijk (Poelpolder), recreatie, weidegebied, weidevogelbeschermingsgebied, ontsluitingsweg en een industrieterrein. De verenigingen ter plaatse vinden dit wel erg veel en vrezen voor het volbouwen van de nu zo rustige polder. Er worden te veel mogelijkheden genoemd en nog geen keuzes gemaakt. De Lissesche IJsclub maakt zich bovendien zorgen om haar huidige locatie, omdat precies op die plek de mogelijkheid van een industrieterrein staat ingetekend. 

Waterberging
De verenigingen denken ook verder dan hun eigen club en maken zich zorgen om de waterberging. De nu grotendeels onbebouwde veengrond biedt opslag voor regenwater en met het veranderende klimaat blijft dat hard nodig. De D66-fractie begrijpt de zorgen en neemt deze mee in het bepalen van het standpunt. Het werkbezoek vormde daarom goede input.

Logische zoekrichting
“Duidelijk is wel dat de druk op de ruimte erg hoog is. Als we meer woningen willen in Lisse, onder andere voor starters, dan moet daar ergens ruimte voor komen. Dit kan niet in de Rooversbroekpolder, dus dat moet elders”, aldus de fractie. “Dit kan leiden tot verplaatsen van activiteiten naar de polder. Afstappen van fossiele brandstoffen betekent overstappen op zon- en windenergie, die ook ruimte nodig hebben. We willen minder files en dus een verbinding van Lisse naar de A44. De Rooversbroekpolder is nu nog erg open en is op papier een logische zoekrichting voor al deze ruimtevragen. Maar of dit in praktijk gewenst is, daar zal de raad zich nu en de komende jaren over moeten uitspreken.”

Meer berichten