Logo lissernieuws.nl
<p>Dat Lisse een Knarrenhof wil, was bekend. Nu de locatie ook vaststaat, kan er doorgepakt worden.</p>

Dat Lisse een Knarrenhof wil, was bekend. Nu de locatie ook vaststaat, kan er doorgepakt worden.

(Foto: website Knarrenhof)
Nieuwbouw

Knarrenhof Lisse krijgt veertig woningen aan Ruishornlaan

  Politiek

Het college van burgemeester en wethouders wil in het gebied Grevelingen-Zuid een Knarrenhof mogelijk maken met veertig woningen voor ouderen. De keuze is gemaakt na een onderzoek naar de diverse mogelijkheden in het gebied aan de Ruishornlaan. 

De voorbereiding van de realisatie van een Knarrenhof kan snel worden opgepakt omdat Ruishornlaan 25 momenteel braak ligt; daar was eerder de gemeentelijke gymzaal te vinden. Het stedenbouwkundig onderzoek liet diverse mogelijkheden zien. Naast een complex met 65 woningen voor alle doelgroepen werden twee varianten voor een Knarrenhof uitgewerkt. Uiteindelijk heeft het college gekozen voor de variant met veertig woningen in een vier- tot tweelaags aflopend wooncomplex, met een gemeenschappelijke ruimte en binnentuin.
Wethouder Jolanda Langeveld (Wonen) is blij dat de realisatie van een Knarrenhof een stap dichterbij komt. “Er is grote behoefte aan woningen voor senioren die bij elkaar willen wonen.”

Parkeerplaatsen
De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met deze variant. Als dat gebeurt, moet wel afgeweken worden van de geldende parkeernorm. Volgens die norm moeten bij een mogelijke Knarrenhof 73 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Daar is echter geen ruimte voor en een parkeergarage zou te duur worden. Het college stelt nu voor om 52 parkeerplaatsen te realiseren in de openbare ruimte. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bewoners van een Knarrenhof doorgaans maar één auto hebben.

Jongeren
Woningen voor jongeren staan ook hoog op de prioriteitenlijst van Lisse. Het college heeft daarom de keuze gemaakt voor realisatie van een appartementencomplex met veertig woningen voor jongeren op Ruishornlaan 21, naast Roeivereniging Iris. Ook dit perceel, waar nu nog De Greef op gevestigd is, is eigendom van de gemeente. Dit jongerencentrum gaat verdwijnen. Zodra een andere locatie voor De Greef is gevonden, kan gestart worden met de ontwikkeling van dat perceel. Wethouder Langeveld: “Wij willen dat alle doelgroepen zich thuis voelen in Lisse. Vandaar dat ik blij ben dat we ook aan jongerenhuisvesting aandacht kunnen besteden.” Wethouder Jeffrey van Haaster steunt dit. “We houden ook ruimte voor een groene inrichting en recreatieve routes. De ontwikkeling van deze centrale plek langs het water is een aanwinst voor heel Lisse.”
De gemeenteraad behandelt het voorstel van het college op 16 december.

Meer berichten