Logo lissernieuws.nl
<p>De roeivereniging vreest de komst van aanlegsteigers bij het nieuwbouwproject naast hun accommodatie. Dit zou een veilige doorvaart belemmeren.</p>

De roeivereniging vreest de komst van aanlegsteigers bij het nieuwbouwproject naast hun accommodatie. Dit zou een veilige doorvaart belemmeren.

(Foto: pr)
Sport

Roeivereniging ziet veiligheid op de Greveling anders dan college B&W

  Politiek

Het college van B&W wil de veiligheid op het water van de Greveling met passende maatregelen zo veel mogelijk borgen en tegelijkertijd rekening houden met de belangen van betrokken partijen, waaronder die van Roeivereniging Iris. Die maakt zich zorgen over het toenemende vaarverkeer vanwege woningbouw op het gebied rond de Greveling. Iris verlangt een aanmeer- en steigerverbod bij Kruishoorn en daar ook de dijk te verleggen. Het verzoek tot dijkverlegging is door het college, na overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland, afgewezen.

Door Jos Draijer

Onafhankelijk onderzoek van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) naar de veiligheid en het gedeelde gebruik van de Greveling, dat 18 oktober gereedkwam, concludeert dat met de huidige roei-intensiteit en een vaarwegbreedte van 15,4 meter het mogelijk moet zijn veilig te roeien, rekening houdend met een set maatregelen die het IFV adviseert aan de gemeente en de roeivereniging.

Maatregelen
Deze maatregelen betreffen: vaarbreedte aan de oevers iets verbreden en steigerconstructies aanpassen, rooien van water- en oeverbeplanting bij smalle delen, snelheidbeperkende maatregelen en gebodsmaatregelen, tijdelijk ‘kruimelbeleid’ ten aanzien van steigers bij de Turfstekerskade (Kruishoorn) in afwachting van het totaalbeleid betreffende steigers in de Greveling, voorlichtingscampagne voor omwonenden, handhaving van maatregelen door boa’s en monitoring van de uitvoering van de adviezen uit het IFV-rapport.
Het college is voornemens de set aan maatregelen vast te leggen in een Veiligheidsroutekaart Gedeeld Gebruik op de Greveling waarmee deze maatregelen worden geformaliseerd. Op 19 oktober heeft het college Iris verzocht haar reactie te geven op dit voornemen van het college. Dat is gebeurd op 4 november en het college is nu in overleg met de roeivereniging.

Reactie Iris
Desgevraagd laat Roeivereniging Iris in een reactie weten dat zij en de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) al eerder in een inhoudelijke reactie de gemeente heeft aangegeven het niet eens te zijn conclusies van het IFV-rapport. Naar hun mening geeft dat rapport geen antwoord op de vraag of de voorgestelde 15,4 meter doorvaart veilig dan wel onveilig is. De doorvaart zou zo breed mogelijk moeten worden gehouden en voldoen aan de richtlijnen van Rijswaterstaat (20 meter). Volgens Iris is ook uit hun WOB-verzoek (opgevraagde documenten) niet gebleken dat er toezeggingen gedaan zijn richting de projectontwikkelaar dat steigers (in het water) toegestaan zijn.
In het overleg met de gemeente op 25 november jl. heeft de roeivereniging nogmaals voorgesteld om samen naar het Hoogheemraadschap van Rijnland te gaan om een eventuele aanpassing van de dijk te bespreken. Dit, mede omdat zij van mening is dat via inrichtingseisen de vooropgestelde veiligheid het best kan worden gediend. Maar ook omdat de roeivereniging stelt dat zij en de KNRB andere informatie hebben ontvangen van het Hoogheemraadschap dan de gemeente Lisse. “Het plaatsen van steigers is vergunningplichtig en als roeivereniging zullen wij het verlenen van een steigervergunning juridisch aanvechten tot de hoogste instantie”, aldus de roeivereniging in haar reactie.
Het overleg tussen de roeivereniging en de gemeente is overigens nog gaande.

Meer berichten