Logo lissernieuws.nl
<p>Op deze locatie komen woningen voor jongeren.</p>

Op deze locatie komen woningen voor jongeren.

(Foto: Google Streetview)
Nieuwbouw

Raad stemt in met bouwplannen Greveling-Zuid fase 1 en 2

  Politiek

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 23 december heeft het merendeel van de raad ingestemd met het voorstel tot het bouwen van een Knarrenhof op de locatie van Ruishornlaan 25 en het bouwen van jongerenwoningen op de locatie van Ruishornlaan 21 (De Greef). Alleen de fracties van VVD en SGP/Christenunie stemden tegen.

De 5 tegen-stemmers zijn niet tegen de komst van seniorenwoningen op de bewuste locatie en willen óók graag woningen voor jongeren, maar niet op de locatie waar nu jongerencentrum De Greef nog gevestigd is (zie foto, Google Streetview). Zij zien liever dat het jongerencentrum nieuw leven ingeblazen wordt en dat de omgeving groen blijft. De 14 voor-stemmers noemen vooral de noodzaak tot het bouwen van nieuwe woningen voor starters en senioren. Guus Mesman (PvdA) richtte zich nog tot de insprekers die tegen de bouw bij De Greef zijn en stelde: “Alle andere locaties waar woningbouw volgens u zou kunnen, die zouden we ook moeten ontwikkelen, want zo hoog is de nood inmiddels.”

Jeanette Loos (CDA) stelde dat het de hoogste tijd is om nu echt vaart te maken met de bouwplannen. “We beloven al jaren dat het onze aandacht heeft. We zien dit nu als een kans om de belofte waar te maken, voor jongeren en ouderen. Ik vóel de woningnood onder jongeren in Lisse en dat zijn er heel veel.”

De insprekers voelen zich niet voldoende gehoord en stellen dat het participatietraject al veel eerder had moeten beginnen, voordat de stedenbouwkundige visie vastgesteld zou worden. Maar wethouder Jeffrey van Haaster (D66) gaf aan dat er nog voldoende ruimte voor participatie is. Een door Loos en Mesman ingediende motie voor het vergroenen van de gevels bij de nieuwbouw op locatie De Greef werd door de raad aangenomen.

Meer berichten