De Beukenhof is al jaren toe aan vernieuwing.
De Beukenhof is al jaren toe aan vernieuwing. Foto: Jan Sibie

Heel Lisse doet mee in de nieuwe Beukenhof

Politiek

“Handen af van De Beukenhof” is een van de krantenkoppen die in 2017 opdoken, om daarna in allerlei varianten van dezelfde strekking met grote regelmaat terug te komen. De voorgenomen sluiting of verkleining van De Beukenhof ligt duidelijk al jarenlang gevoelig bij de partijen die het ontmoetingscentrum nu gebruiken.

Door Jan Sibie

De gemeente Lisse bleef er dan ook zes jaar op broeden om tot een acceptabel besluit te komen. Maar er komt na het inzetten van een extern bureau nu weer beweging in. Binnenkort mag de raad zich buigen over een nieuw plan. De toekomstige Beukenhof gaat een “multifunctioneel ontmoetingscentrum voor alle leeftijden” worden, met ruime openingstijden om iedereen plaats te gunnen. “De Beukenhof is beschikbaar voor alle Lissers”, stelt de gemeente, en dat past bij het raadsakkoord Samen voor Lisse.

Deze bredere inzet kost de huidige gebruikers van De Beukenhof natuurlijk ruimte. “Maar we hebben nu eenmaal niet meer de luxe situatie van toen dit dienstencentrum gebouwd werd”, gaf wethouder van der Zwet aan. Het pand is niet meer van deze tijd en moet aangepakt worden. En er zijn gewoon meer partijen nodig om de financiering van die plannen rond te krijgen.

Naast deze nieuwe opzet worden er ook nieuwe bejaardenwoningen gebouwd. Ook dat vraagt om goede inpassing in de leefomgeving. Spontane ontmoeting van jong en oud wordt hier eveneens een belangrijk thema. De omgeving is eigendom van stichting Huisvesting 55-plus waar de gemeente nauw mee samenwerkt.

De nieuwe situatie is al besproken met de huidige gebruikers van De Beukenhof. Ook met de potentiële nieuwe gebruikers zijn gesprekken gaande, maar eerst is het woord aan de raad. Bij goedkeuring wordt er een concrete invulling gemaakt om aan de slag te gaan. “Wanneer de eerste paal de grond in gaat, is nog niet te zeggen”, aldus Van der Zwet.

Uit de krant