Lisse wacht amendement Omtzigt over ozb-verlaging verenigingen af | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Foto: pr
Politiek

Lisse wacht amendement Omtzigt over ozb-verlaging verenigingen af

  Verenigingen

OZB • Naar aanleiding van vragen vanuit de CDA-fractie heeft het college van B en W aangegeven niet per se afwijzend te staan tegen voorstellen om verenigingen tegemoet te komen als het gaat om de ozb voor de opstallen. Het is daarvoor echter mede afhankelijk van de wetgeving.

Door Arie in 't Veld

Het college zegt op de hoogte te zijn van wat zich op dit gebied op regeringsniveau voordoet (amendement Omtzigt in de Tweede Kamer). B en W vinden het niet relevant dat men vindt dat het onrechtvaardig is dat een vrijwilligersorganisatie een hoger ozb-tarief betaalt dan een gewoon huishouden. "De wetgeving voor de waardevaststelling van woningen en niet-woningen is duidelijk in het bepalen in welke categorie objecten worden geplaatst. De waardebepaling en de typering voor de ozb voor woningen en niet-woningen volgen uit de wetgeving. Na een mogelijke wetswijziging kan nagegaan worden of een aanpassing aan de lokale omstandigheden mogelijk en opportuun is en wat de effecten daarvan zijn voor de gemeentelijke huishouding." De gemeente wil de ozb-verordening op dit moment niet aanpassen, omdat het amendement nog moet worden vastgesteld door de Eerste Kamer. Het college zegt evenwel ook positief te staan tegenover het idee om sportclubs, dorpshuizen en andere algemeen nut beogende instellingen (ANBI) of sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) te compenseren voor de hogere ozb. "Echter dit moet worden bezien in relatie tot de Algemene subsidieverordening (Asv) waarbij de financiële gevolgen worden bezien in het totaal van de beleidsprioritering en de financiële positie van de gemeente. In relatie met de Asv kan dan worden bepaald welke instellingen gehele of gedeeltelijke compensatie kunnen krijgen. Voorlopige berekeningen geven een vermindering van de opbrengsten van meer dan € 60.000: dit is een directe vermindering van ozb-opbrengsten en een indirecte vermindering door verlaging van de uitkering uit het Gemeentefonds."

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>