De Zonnebloem zoekt meer vrijwilligers | Lissernieuws
Logo lissernieuws.nl
Eric Prince krijgt de voorzittershamer van zijn voorganger, Greet Graner.
Eric Prince krijgt de voorzittershamer van zijn voorganger, Greet Graner. (Foto: Arie in 't Veld)
Vrijwilligers

De Zonnebloem zoekt meer vrijwilligers

  Verenigingen

HELPENDE HANDEN • De Zonnebloem afdeling Lisse is een zeer goed draaiend geheel, maar zou het nog beter kunnen als zich meer vrijwilligers zouden melden. Dat is de rode draad die vorige week maandag was te bespeuren tijdens de algemene ledenvergadering, waarbij tevens de voorzittershamer over ging van Greet Graner naar Eric Prince.

Door Arie in 't Veld

Mevrouw Graner nam na 12 jaar afscheid als voorzitter omdat de statuten van de vereniging dat voorschrijven. Het officiële afscheid wordt gehouden op de vrijwilligersmiddag op vrijdag 15 februari in Brasserie Hemels.

Het tekort aan helpende handen is zoals gezegd een punt waarvoor de vereniging actie gaat ondernemen. Onder andere via Facebook en mond-tot-mondreclame. Het vrijwilligerskorps zet zich in voor het bezoeken van mensen van 75 jaar en ouder, die daar naar hebben gevraagd en zich hebben gemeld bij Riet Schenk of Joke de Graaf via joke.j.degraaf@gmail.com. Veelal mensen met een beperking, maar ook mensen die dreigen te vereenzamen zijn bij dergelijke bezoekjes gebaat. "Inmiddels draait de vereniging goed met 123 gasten; er staan echter ook 33 personen op de wachtlijst. Er zijn weliswaar 55 vrijwilligers voor huisbezoek, maar we willen er nog graag velen bij zodat we die wachtlijst kunnen wegwerken," aldus Prince, de nieuwe voorzitter. Duidelijk werd tijdens de vergadering dat de gemeente Lisse een subsidie voor de vereniging beschikbaar stelt van bijna 1200 euro, maar het geenszins zeker is of die subsidie ook in latere jaren tegemoet kan worden gezien. Kijkend naar de activiteiten in het achterligende jaar was een van de meest spraakmakende het bijwonen van de film over André Rieu in Floralis, naast de Keukenhofdagen en de kerstviering in De Proeverij.

Nieuw jaarprogramma
Het nieuwe jaarprogramma van De Zonnebloem is bekend.
Op donderdagmiddag 11 april van 13.00 tot 17.00 uur is er een bezoek aan Keukenhof. Kosten: 7,50 euro inclusief koffie/thee met gebak. Samen met een begeleider kan men dan genieten van dit lentepark.
Voor donderdag 6 juni staat van 09.45 tot 17.00 uur bezoek aan Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn op het programma. De kosten daarvan bedragen 25 euro, inclusief vervoer, koffie/thee met gebak en lunch.
Op dinsdag 3 september van 09.45 tot 17.00 uur is er een boottocht met 'Groene Hart Cruises'. Kosten: 20 euro, inclusief koffie/thee met gebak, borrel met bittergarnituur en een lunch.
Verder op vrijdag 25 oktober van 12.00 tot 15.00 uur een lunch bij Grand Café 'Graaf Jan' in Sassenheim. Kosten: 15 euro.
Op zaterdag 14 december vindt de kerstlunch in De Proeverij plaats, van 10.30 tot 14.30 uur. Hiervoor betalen deelnemers 15 euro, dat is inclusief consumpties.

Prince onderstreept dat het bestuur en de vrijwilligers in staat zijn om er perfecte dagen van te maken. "Maar als zich nog meer vrijwilligers melden, kunnen we nog meer doen voor nog meer mensen. Nieuwe vrijwilligers zullen ervaren dat het echt heel dankbaar werk is."

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225537&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225535&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=lissernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=216" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>