Logo lissernieuws.nl
Fotocollage die de bouw van Da Capo's repetitieruimte 't Speelkwartier aan de Hannie Schaftlaan weergeeft.
Fotocollage die de bouw van Da Capo's repetitieruimte 't Speelkwartier aan de Hannie Schaftlaan weergeeft. (Foto: pr)

De ontstaansgeschiedenis van muziekvereniging Da Capo

  Verenigingen

De fusie tussen Canite Tuba en Trou Moet Blijcken tot Da Capo in 1995 heeft een lange voorgeschiedenis.

Al aan het einde van de jaren 80 kwam er op bestuurlijk niveau steeds meer contact tussen deze muziekverenigingen. Beide hadden problemen met de accommodaties waar gemusiceerd werd en het aantal leden daalde. Genoeg redenen om een fusie bespreekbaar te maken. Het eerste plan werd bedacht door de besturen van beide verenigingen, aangevuld met de steun van diverse prominente inwoners uit Lisse. Het doel was een nieuwe accommodatie op de Oranjelaan. Dit plan werd bij de gemeente Lisse ingediend, maar uiteindelijk afgewezen. Later kwam juist de gemeente met een voorstel de voormalige Flamingoschool beschikbaar te stellen, maar die bleek technisch onbruikbaar.

Van der Kroft
Toenmalig burgemeester Van der Kroft was een sterk voorstander van een fusie en stelde de verenigingen een “muziekpaleis” en een eenmalige financiële bijdrage in het vooruitzicht. De vereniging moest zelf zorgen voor het klein onderhoud, binnenschilderwerk, evenals het gas, water en licht. Voor het groot onderhoud werd een aparte stichting opgericht. Beide verenigingen hadden nu de taak om concrete afspraken met elkaar te maken. Na het opstellen van een draaiboek zijn de leden geïnformeerd over de ideeën van de gemeente en ging men akkoord.
Op 1 mei 1995 werd de nieuwe vereniging opgericht. De naam Da Capo, bedacht door een van de leden, heeft de symbolische betekenis 'vanaf het begin'. In 1997 werd het 't Speelkwartier aan de Hannie Schaftlaan in gebruik genomen. Da Capo musiceert er nog altijd.

Meer berichten