Logo lissernieuws.nl
<p>Tijdens het webinar gaat men onder meer in op de verschillende testen die momenteel beschikbaar zijn.</p>

Tijdens het webinar gaat men onder meer in op de verschillende testen die momenteel beschikbaar zijn.

(Foto: Pixabay)

Informatiebijeenkomst Voorkomen COVID-19 besmettingen op de werkvloer

  Zakelijk

De GGD Hollands Midden en de vijf Bollenstreekgemeenten (Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk) organiseren een digitale bijeenkomst voor bedrijven in de Bollenstreekregio extra te informeren. Deze samenwerking tussen GGD Hollands Midden en gemeenten heeft als doel de bedrijven op korte termijn op de hoogte te brengen en te adviseren over de huidige maatregelen om de verspreiding van corona op de werkvloer te voorkomen. Zo kunnen bedrijven een zo veilig mogelijke werkomgeving waarborgen. Belangrijk, zeker nu het bloembollen- en sierteeltseizoen in volle gang is.

Tijdens de digitale informatieavond zal dieper worden ingegaan op hoe verspreiding van COVID-19 op de werkvloer kan worden voorkomen en wat te doen bij besmettingen. Sinds het begin van de coronacrisis zijn arbeidsmigranten een van de risicogroepen, aangezien er een relatief hoog risico op verspreiding is op de werkvloer, maar ook in de thuissituatie en in het vervoer. Daarom zal er specifiek worden ingegaan op deze groep.
Daarnaast zal het huidige testbeleid behandeld worden, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de verschillende type testen die momenteel beschikbaar zijn en wordt er kort ingegaan op de stand van zaken rondom de vaccinatiestrategie. Na de presentatie is er tijd om vragen te stellen.
De bedrijven worden vanuit de gemeente uitgenodigd voor de informatieavond.

De gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk nodigen u uit voor een Webinar via Zoom op maandag 3 mei van 19.00 tot 20.00 uur.

Programma
19.00 – 19.10 uur                    Opening, introductie GGD
19.10 – 19.40 uur                    Presentatie GGD
19.40 – 19.55 uur                    Mogelijkheid tot het stellen van vragen
19.55 – 20.00 uur                    Afsluiting
De bijeenkomst wordt opgenomen, zodat deze teruggekeken kan worden door geïnteresseerden die 3 mei niet aanwezig kunnen zijn.

Aanmelden
Heeft u interesse om dit webinar bij te wonen? Mail dan voor donderdag 29 april naar projectondersteuningS&P@HLTsamen.nl. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging en een link voor het webinar waarmee u kunt deelnemen. 

Meer berichten